קדיש פירוש המילים

קדיש יתום - פירוש מילולי וענייני של תפילת קדיש

קדיש פירוש המילים, מילולי וענייני של תפילת קדיש. 
נקדים ונאמר שיש לדייק ולא לומר קריאת קדיש או תפילת קדיש , כי קדיש אינו תפילה, אלא שבח להשם יתברך, לגלות מלכות השם יתברך, שזה התיקון של הנפטר להגיע למנוחתו עדן ועידונים – ראה בהרחבה תפילת קדיש.

קדיש, קדיש יתום
ארגון לאמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמה | חינם או קבוע.

קדיש

קדיש תיקנו חכמים לעמי ארצות אשר נמנע מהם לעסוק בתורה, ונקבע כחובה בכל קהילות ישראל לטובת הנפטר. קדיש נאמר בזמן התפילות וגם אחרי לימוד, אבל במיוחד תיקנו אותו בזמני התפילה ובלשון ארמית – כי המלאכים לא יודעים לשון ארמית על כן הוא שבח גדול מאד לגלות מלכות השם בעולמו דברא כרעותיה,

דהיינו כשעם ישראל צועקים ומכריזים "אמונה" בהשם יתברך מלך עולם, בזמן התפילה יחד עם הקדיש שאין עליו מקטרגים (כי לא מבינים את הלשון של ארמית כנ"ל)

על כן התפילה עולה ונשמעת וכוח וזכות ושכר המצווה מייטיב לנפטר כמבואר בערך קדיש.

הערה : יש לכרוע במילים המסומנות (קדיש פירוש המילים ע"פ הלכות שולחן ערוך הרב סימן נו', ה').

קדיש פירוש המילים – מקווים שיהי לכם הפירוש המילולי והענייני לעזר ותועלת.

מסירת שמות לקדיש חינם או קבוע ע"י ארגון ואתר קדישים – בסוף הדף או צלצלו 050-4161022 !

 קדיש פירוש המילים

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא. (הקהל עונים: אמן)

יתגדל ויתקדש שמו הגדול של ה'.

בְּעָלְמָא דִּי בְרָא, כִּרְעוּתֵיהּ.

בעולם אשר ברא אותו כרצונו.

וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ, וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵיהּ, וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ. (הקהל עונים: אמן)

שימליך מלכותו, ויצמיח ישועתו, ויחיש זמן ביאת משיחו.

בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל-בֵּית יִשְׂרָאֵל,

ואני מברך אתכם השומעים שדבר זה יהיה – בחייכם, וביומכם, ובחיי כל בית ישראל,

בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן. (הקהל עונים: אמן)

במהרה ובזמן קרוב, ואתם השומעים אמרו אמן – הלוואי יתקיים דבר זה.

יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ, לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עַלְמַיָּא יִתְבָּרַךְ,

יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים יתברך (והוא שבח גדול שאין כמו במעלתו ויבואר בע"ה בהמשך).

וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדַּר

וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר

 וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל, שְׁמֵיהּ דְּקֻדְשָׁא בְרִיךְ הוּא. (הקהל עונים: אמן)

ויתעלה ויתהלל, שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.

לְעֵלָּא מִן- [9] כָּל-בִּרְכָתָא, שִׁירָתָא, תִּשְׁבְּחָתָא וְנֶחָמָתָא

מעל כל הברכות, השירות, התשבחות והנחמות

דַאֲמִירָן בְּעָלְמָא, וְאִמְרוּ אָמֵן. (הקהל עונים: אמן)

שנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל-כָּל-תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן,

על ישראל, ועל רבותינו (התלמידי חכמים), ועל תלמידיהם, ועל כל תלמידי

פה יש כמה נוסחאות לקדיש

 (דְיַתְבִין) [ וְעַל-כָּל מאן ] דְעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא קַדִּישְׁתָּא,

תלמידיהם (שיושבים ו) שעוסקים בתורה הקדושה,

דִּי בְאַתְרָא (קדישא) הָדֵין וְדִי בְכָל-אֲתַר וַאֲתַר,

אשר במקום (קדוש) הזה ואשר בכל מקום ומקום,

יְהֵא לָנָא וּלְכוֹן וּלְהוֹן, שְׁלָמָא חִנָּא וְחִסְדָּא וְרַחֲמֵי,

יהיה לנו ולכם ולהם, שלום חן וחסד ורחמים,

(וְחַיֵּי אֲרִיכֵי וּמְזוֹנֵי רְוִיחֵי), מִן קֳדָם (אֱלָהָא) מָארֵי שְׁמַיָּא וְאַרְעָא, וְאִמְרוּ אָמֵן. (קהל: אמן)

(וחיים ארוכים ומזון (פרנסה) ברווח) מלפני (אלוקי) אדון השמים והארץ ואמרו אמן.

יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא, חַיִּים וְשָׂבָע וִישׁוּעָה

יהיה שלום רב מן השמים ושובע וישועה

וְנֶחָמָה וְשֵׁיזָבָא וּרְפוּאָה וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה וְכַפָּרָה

ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה

וְרֶוַח וְהַצָּלָה, לָנוּ וּלְכָל-עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן. (קהל: אמן)

ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.

ילך לאחוריו 3 פסיעות ויכרע בכל תיבה : ויאמר

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא בְרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ, וְעַל כָּל-עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן. (קהל: אמן)

עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ואמרו אמן.

אמירת קדיש, תפילת קדיש (הערות):

הקדיש מיוסד עפ"י המקרא "התגדלתי והתקדשתי" האמור במלחמת גוג ומגוג, שאחרי המלחמה הגדולה – יתגדל שמו של הקב"ה, שנאמר: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

פירוש האמנים שבקדיש – כן יהי רצון, הלוואי יתקיים דבר זה במהרה. הערה: יש להפסיק מעט בין אמירת מילת "אמן", לבין "יהי שמיה וכו'". אמרו חז"ל (שבת קיט:): "כל האומר אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו, קורעים לו גזר דינו". ופירוש בכל כוחו – בכל הכוונה ובקול רם. ויכוון שתתגלה לעין כל מלכות השם יתברך במהרה, ויומשך וירד שפע לעולם ויתבטלו מישראל גזירות קשות ורעות.

קדיש, Kaddish

קדיש יתום – לעילוי נשמה

קדיש פירוש המילים – פירוש נוסף, על פי הסוד והקבלה מבואר בליקוטי מוהר"ן (לרבי נחמן מברסלב) ח"א סימן קעז – ויאמר י"י סלחתי כדבריך..

מתוך המילים של תפילת קדיש… בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה מלכות הוא בחינת כבוד, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה): "כבוד מלכותך יאמרו", והוא בחינת רצון, כי 'רצונו של אדם זהו כבודו' (ירושלמי פאה פרק א) וכשהאדם מסתפק ומתרצה ברצון השם יתברך, רק כמו שהוא יתברך רוצה, אזי 'ממליך מלכותה', כי עקר המלכות מהרצון כנ"ל.

וזהו 'בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה', כי עקר המלכות הוא מהרצון כנ"ל, אבל כשרוצה האדם איזה רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך, על ידי זה נעשה מלכות אחרים של העכו"ם, וכפי הרצון האחר כן נעשה איזה מלכות לאיזה עכו"ם, כי צריך האדם לבטל רצונו לגמרי נגד רצון השם יתברך, שלא יהיה לו שום רצון אחר, רק כמו שרוצה השם יתברך, הן שיהיה לו ממון ובנים, הן לאו חס ושלום, והן כל שאר הרצונות לא ירצה שום רצון אחר רק כמו שרוצה השם יתברך.

'יתגדל ויתקדש שמה רבא יתגדל', תגי דל, שהוא תגי – כתר דל, בחינת יעקב שהוא עקב בחינת דלות בחינת ישראל הוא בחינת תגי, "כי שרית עם אלקים" וכו' (בראשית ל"ב) 'ויתקדש', ת"ק שדי רבא, באר "ומשביע לכל חי רצון".

(כל אלו הדברים "קדיש פירוש המילים ושאר הפירושים" – לא נכתבו מהם כי אם ראשי פרקים, כי בשעת אמירת אלו הדברים הנוראים, לא זכינו שיבארם לנו היטב, כדרכו תמיד, רק אמרם במהירות בדרך רמז בעלמא, ורמז לנו רבי נחמן מברסלב כאן כל הכונות של קדיש המבארים בכונות האר"י, זכרונו לברכה, וכנ"ל ואין אתנו יודע עד מה באור הדברים האלה:)

לעוד מאמרים, מידע לאבלים, נוסחים של כל העדות – באתר קדיש

קדיש ותיקון נפטרים

קדיש גמ"ח

נפטר לכם קרוב/ה חבר/ה ?

ואתם צרכים עזרה באמירת קדיש ? נשמח לעזור…

אמירת קדיש כל התפילות במשך שנת הפטירה על ידי רבנים של המוסדות אחראים ונאמנים,

סדר השכבה – ביום הפטירה | הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים |

תיקון נפטרים – סעודת עניים | לימוד משנה לעילוי נשמה

ושאר לימודי קודש  – לעליית נשמה של הנפטר, הגורמים בכך עונג עילאי לנשמות בעולם האמת

לפניכם 3 מסלולי בחירה:

* ללא תשלום – אמירת קדיש [חד פעמי או יותר לפי שיקול הרבנים] לזיכוי הרבים

** בתשלום – (בתרומה לסעודות צהריים חמות לנזקקים) – יאמרו גדולי וחשובי רבני ברסלב, קדיש, וילמדו משנה לעילוי נשמה,  הקדשה בספרי קודש, הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים… , במשך כל השנה ובימים המסוגלים

*** תיקן נפטרים – ו/או סדר התיקון (הקדשת סדר לימוד, אמירת קדיש, וסעודת ברכות לע"נ) ביום הפטירה (יארצייט)

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח ותפילה בפני מלכו של עולם בעד המת ההואוייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, להרבות עבורו זכויות ותפילות – ויעשו למת סדר תיקון. 

זהו תיקון חשוב וגדול לעילוי נשמת יקירים ע”ה, על כן חשוב לקחת יוזמה ולהיות חלק במפעל הזה !

050-4161022 ; 054-8496548

ארגון לקריאת הקדיש

ראה ותהנה מפעילויות חסד עבור נפטרים ומשפחות אבלים, בדפים הבאים :

תיקון נפטרים וסעודת עניים | לימוד משניות

אמירת קדיש ללא תשלום |  אמירת קדיש

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה