קצת זה גם טוב – מחצית השקל

מהו הסוד הפסוק "זה יתנו כל העובר על הפקודים – מחצית השקל" ? שהאדם לא יחשוב להיות פרפקציוניסט, או שלא יחשוב שרק בענין שלם – ה' שמח, אלא גם במחצית השקל, וחלק מדבר טוב – ה' שמח, ורחמנא לבא בעי! רוצים להתחזק? להתעלות בנקודות טובות? לשמוע ולהבין כמה השם שמח בכם? כנסו לקרוא ותהנו!

מחצית השקל – קצת זה גם טוב !

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט! אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע כי תשא.

(שמות ל' יג-טו) "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל".. "לכפר על נפשותיכם".

ידוע מה שרבינו מברסלב ז"ל אמר "א ביסל –איז אויך גוט", דהיינו ש"מעט טוב – הוא גם כן טוב".

ויסוד זה – הוא יסוד נפלא, המחזק ומעודד ומרנין הלבבות השבורים, וכל איש בישראל.

כי לפעמים מתעורר יהודי להתחיל לעבוד את ה' כמו שצריך, בתורה ותפילה ומעשים טובים.

ולדוגמא מתעורר הוא להתמיד בעסק התורה הקדושה וללמוד כל הש"ס, תלמוד בבלי. ומתבונן ורואה שהמשימה קשה, גדולה עליו, ורחוקה מהמציאות, וספק רב אם יוכל לבצע הדבר. ובכך מתייאש מהנ"ל.

ואזי מתחיל לחשוב אולי ילמד מסכת אחת כמו שצריך, ואזי מתחיל לחשוב שילמד א געשמאקע מסכת, כגון בבא קמא, או אחת משאר הבבות, או כתובות או מסכת שבת או פסחים, וחושב ללמוד גפ"ת כמו שצריך, וגם מתכונן ללמוד התוספות כמו שצריך (וחושב גם על כל מהרש"א, או מהר"ם, או מהר"ם שיף), וגם כאן אחרי כמה דפים כשרואה מה באמת מוטל עליו מתייאש מכך.

וכן כיוצא בזה הרבה מאד (בכל מיני נושאים של החיים). אבל ע"י הדיבור הנפלא והיקר הנ"ל של רבינו ז"ל שא ביסל – איז אויך גוט. שמעט טוב הוא ג"כ טוב – האדם מתעודד, כי הרי השי"ת שמח עם כל מעט טוב שאנחנו עושים, וזה עצמו מחזק ומעודד אותנו לרצות להתעסק בטוב עוד ועוד, שאם אפילו מעט הוא טוב ומשמח את ה', בודאי שעוד מעט טוב – טוב בכפליים, ומשמח בכפליים את ה', ועוד יותר,עוד יותר. ועי"כ האדם עושה הרבה טוב ובחשק.

וכן בענין התפילה. הרבה פעמים מתעורר אצל כל יהודי, הרצון להיות יהודי טוב, ולהתפלל לפני ה' כמו שצריך מעתה ועד עולם, ועכ"פ תפילה שלימה.

ולבסוף – בסוף התפילה רואה שבעצם הדבר לא עלה בידו, ומנסה כמה פעמים – ותמיד רואה שהדבר לא עלה יפה – ומתחיל להתייאש. ואין הדבר כן, אלא ה' שמח עם מזמור אחד או ברכה אחת שנאמרים בכוונה, ואפילו בפסוק אחד, ובשמונה עשרה, אפילו בברכה אחת, או אפילו רק בסיום אותה ברכה, וכמובא בפוסקים על שו"ע או"ח סי' צח וסי' ק'.

כי השי"ת שמח גם בזה. ואפילו בברכה קצרה כגון "שהכל נהיה בדברו" – השי"ת שמח כשמכוונים בה.

וע"י שיזכור את זה יהיה לו חשק לכוון יותר ויותר.

וכן בענין המעשים טובים, והחסד והצדקה. מעט טוב – הוא ג"כ טוב. ומי שאינו יכול לכתוב ספר תורה שלם יכתוב אפילו אות אחת, או ישתתף בממון בכתיבתה. וכן בבנין בית הכנסת ובית מדרש, ישתתף במה שיוכל, וכן בכל המצוות.

וזה בחי' הלימוד של "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל" שהאדם לא יחשוב להיות פרפקציוניסט, או שלא יחשוב שרק בענין שלם ה' שמח, אלא גם במחצית השקל, וחלק מדבר טוב – ה' שמח, ורחמנא לבא בעי (זוהר תרומה, קסב: סנהדרין קו:) ולפעמים אדרבא שלא יתכנן יותר מכך. אלא מעט מעט, כי פרוטה פרוטה, פיסקי פיסקי מצטרפים לחשבון גדול (סוטה ח:). כמובא בדברי מוהרנ"ת בקל"מ והו"ד באגרות החזון איש ובאגרות הסטייפלר, שכל ידיעה וידיעה מידיעות התורה הוא הצלחת הנפש.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

נהנתם – אנחנו זקוקים לעזרתכם !

אלפי אנשים מחפשים דעת והשקפת עולמם של חסידי ברסלב

עיזרו לנו להפיץ את האור הקדוש של רבינו נחמן מברסלב

רוצים ישועה ? זקוקים לברכה ? תתנו משהו משלכם לצדיק !

קח/י יוזמה

תירמו בהוראת קבע [ניתן להפריש ממעשרות]

ויתקיים בכם דיברי רבינו נחמן מברסלב

מי שנותן לי לו אני נותן.

צלצלו עכשיו אל תהססו – ותהנו , זיכוי הרבים שאין כמוהו

050-4161022

מוכר לצרכי מס' וניתן להקדיש לע"נ פדיון נפש לברכה ותפילה בקברי צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה