רפואת הנפש

 מה תשתוחחי נפשי.

ידוע מרבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל (חיי מוהר"ן מעלת ההתבודדות ו´)

שנתן הנהגה למישהו לדבר עם האיברים,

וכאן במזמור זה – דוד המלך מדבר אל נפשו, ומחזק את עצמו ואמר

"נפשי – למה הנך שבורה וכפופה, ותהמי עלי בקול הומה ומילל – תתחזקי נפשי והוחילי לאלקים, קוי אל ה´ חזקי ואמצי וקוי אל ה´, ותראי כי עוד אודנו ישועות פניו, תראי שעוד תודי לה´ על רוב הישועות".

ו"פניו" היינו ישועות מלאות עם פנים מאירות – שיאיר ה´ לכם.

והיוצא לנו עיצה למעשה – שכל אדם צריך לנהוג כן, בהתבודדות כמובן ולא ברחוב מול העולם כמשוגע !!

פשוט כמו שאמר רבינו נחמן לדבר עם איבריו… ובפרט עם נפשו… לחזקה ולעודדה בדברים הטובים ובנקודות טובות שיש בו, במעשים טובים שעשה, בהנהגות טובות וישרות שהצליח להנהיג ולקבל על עצמו,

"הנה הצלחת פעם פעמיים לא היה קשה תתחזק תצליח בע"ה עוד הפעם, לא הי' כל כך קשה…"

ואם היה קשה "הנה הוכחת את עצמך שאתה כן יכול למרות הקשיים שעמדו לפניך"

כל אחד והמילים שלו כל אחד ומה שמעורר אותו, בלי לשקר את עצמו ולדמיין את עצמו בדברים לא אמתיים אלא בפשיטות באמת במה שכן יש בו, במילים רכות ומעוררות ומושכות את הלב…

וכן יש לחזק את נפשו לחזקה ולקוות ולצפות לישועות ה' כנ"ל שעוד יגיעו, כי טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו…

ועוד יש לדבר מזה, והמשכיל יבין דבר מתוך דבר למצוא עורמה וחכמה לקיים למעשה את העיצה !

 (מתוך ספר שי למורא על תיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

  1. בבקשה לברך אותך בפרנסה…אני מאוד דחוק וקשה לי
    גם לחזור בתשובה שלמה שח"ו היצר לא יפיל אותי
    לקבל זיווג משורש נשמתי, בחורה צנועה ושיש לי יראת ה' ומקפידה קלה כחומרה…ובכלל שכל משפחתי תחזור בתשובה ועם ישראל ונקבל את משיח צדיקנו בחסד וברחמים

כתיבת תגובה