שאלה לרב | שלום בית.

שאל את הרבשלום בית.

כמה שאלות שנשאלו לראש ישיבת בסלב "נצח מאיר" הרה"ח ויזנפלד שליט"א,

הנוגעים למעשה בנושא של שלום בית.

 

שאלה לרב :

איך להתנהג כשיש לה קפידא בלבה על בעלה

ולא יכולה למחול לו על דבר מסויים שהוא פשע כנגדה ?

 

תשובת הרב שליט"א :

אכן צריכה להגיע להדברות עם בעלה, אבל מכיוון שלהגיד חסרון ומום לזולת – הוה כעין תוכחה, שהשומע לא אוהב לשמוע, ובפרט מאשתו,

ויתכן גם שאצלו יתעורר [אפילו מתוך התגוננות גרידא] רצון להעיר לה על כל מיני נשכחות, וכו',

וכדאמרי אינשי : ההגנה הכי טובה – היא התקפה טובה,

על כן אין להחפז ולומר 'תוכחה' והערות לבעל,

אלא יש לחכות לעת רצון, וגם אז יש להזהר בנוסח, ולברור מילים,

ולהזהר לא לפגום בכבודו, כי הרבה פעמים הדבר מסוכן, והנזק יותר שכיח מהתועלת.

 

שאלה נוספת :

האם חייבים לסלוח לכל אחד, אף אם הזיק והרבה לפשוע , ולא רואים אצל החוטא ופושע חרטה של ממש, רק פיו אומר 'סליחה' ?

התשובה היא, שאע"פ שלמעלה גדולה לסלוח בכל אופן והמעביר על מידותיו – מעבירים על כל פשעיו (        ), מכל מקום אין כאן חובה, אלא מידת חסידות.

ולפעמים יש מקום לעמוד על "לא מוחל", עד שהפושע יגלה סימנים של חרטה אמיתיים עם כניעה אמיתית, ורצון לתקן את עשר עוות אף עם כרוך בהוצאה כספית גבוה.

וכי בקשת מחילה זה משחק ילדים ?

שאומרים מילת קסם 'סליחה' ובזה מתקנים נזק בלתי הפיכים בממון ובנפש, אפילו בלי חרטה עמוקה וכנה ?!

שלום בית.

בעניין בקשת סליחה מהבעל, וכן להיפך כשהאישה יש לה טענות על בעלה..,

והנה בודאי שיש לבקש סליחה, וכן טוב להגיע להדברות עם הבעל בכל נושא, ולהביאו לידי התנצלות אם טוב שכך יעשה.

[כי לפעמים ה"אגו" והגאוה שלו רק מסבכת את היחסים בין בעל לאישה, כשאשתו דורשת בקשת מחילה מצידו ! ולפעמים טוב שמישהו אחר, כגון רבו, יסבירו לו את הדבר, וזה יותר טוב משהאישה תעשה כן].

ולפעמים בקשת סליחה ממי שלא יודע שחטאו לו, אע"פ שמדינא יבישתא לכאורה יש להודיעו ולבקש מחילתו, מכל מקום למעשה הכל לפי העניין,

כי לפעמים מתחיל לשמור לו טינא ולהעכיר את היחסים או לסיימם, או לסבך את העניינים בכל דרך.

ואם כן הכל לפי העניין, וטוב להתייעץ.

 

ניתן למסור שאלות בהלכה, ייעוץ והכוונה, ובכל נושא שבעולם,

את ראש ישיבת ברסלב. בקישור דלקמן…

כל שאלה תטופל באופן אישי

וישלחו תשובות במייל או טלפונית – באופן אישי

שאל את הרב

 

 

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה