שאלות ותשובות על אמירת עשרה מזמורי תהילים – תיקון הכללי

כל מה שרצית לשאול ולדעת על אמירת תיקון הכללי פגם הברית. הליכה למקווה | מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת נצח מאיר - הרב שמעון יוסך הכהן ויזנפלד שליט"א

שאלות ותשובות על אמירת עשרה מזמורי תהילים – תיקון הכללי

שאלות ותשובות על פגם הברית. זרע לבטלה. הליכה למקווה. ועוד…
מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת נצח מאיר הרב ויזנפלד שליט"א


תיקון הכללי השיעור המלא | תיקון למקרה לילה | פגם הברית

ליקוטי מוהר"ן חלק ב – תורה צב :

אמר רבינו נחמן מברסלב : תיקון למקרה לילה, חס ושלום, לומר עשרה קפיטל תהלים כמבואר בספר הראשון (בסימן רה), עיין שם העניין. כי עשרה קפיטל תהלים הם כנגד עשרה מיני נגינה, שנאמר בהם ספר תהלים (פסחים קיז, זוהר אמור דף קא, פינחס דף רכג, תיקון יג) (עין מדרש שוח"ט תהלים ובהמפרש שם), שהם: ברכה, אשרי, משכיל וכו'. כי עשרה מיני נגינה הנ"ל יש להם כח לבטל כח הקליפה והפגם הנ"ל, כי הם הפך הקליפה והפגם הנ"ל, כמבואר מזה שם בספר הראשון.

ודע, כי זה הענין של העשרה מיני נגינה הנ"ל, שהם כנגד פגם הנ"ל, הוא מרמז בפסוקים אלו:

ברכה – "אברך את ה' אשר יעצני אף לילות" וכו' (תהלים ט"ז).
אשרי – "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" (שם ל"ב).
משכיל – "ומה' אשה משכלת" (משלי י"ט). שיר – "בלילה שירה עמי" (תהלים מ"ב).
נצוח – "למנצח אל תשחת" (שם נ"ט). ניגון "אזכרה נגינתי בלילה" (שם ע"ז).
תפילה – "היאכל תפל מבלי מלח" (איוב ו) (עין רש"י שם וע' תיקון מז).
הודו – "פן תתן לאחרים הודך" (משלי ה). מזמור – "הנותן זמירות בלילה" (איוב ל"ה).
הללויה – "אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל"א). והבן היטב רמזים אלו:

ודע, כי אלו הם העשרה קפיטל שצריכים לאומרם באותו היום, שארע לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום:

"מכתם לדוד" – טז.
"לדוד משכיל" – לב.
"אשרי משכיל אל דל" – מא.
"כאיל תערג" – מב.
"למנצח אל תשחת" – נט.
"למנצח על ידותון" – עז.
"תפלה למשה" – צ.
"הודו לה' קראו בשמו" – קה.
"על נהרות בבל" – קלז.
"הללו אל בקדשו" – קן.

ואלו העשרה קפיטל תהלים הם תיקון גדול מאד מאד לענין הנ"ל, ומי שזוכה לאמרם באותו היום, אין צריך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה, חס ושלום, כי בודאי נתתקן על ידי זה. ובזכות תיקון חטא זה יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו, כמו שכתוב (תהלים קמ"ז): "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס", במהרה בימינו, אמן:

תיקון הכללי

קריאת עשרה מזמורי תהילים באתר הרשמי של תיקון הכללי / תיקון הכללי המלא עם ההקדמה והתפילות שאחרי – מתוך האתר של חסידי ברסלב

אתם מוזמנים לבוא לשמוע להשתתף לשאול שאלות ולקבל תשובות בשיעור שבועי בליקוטי מוהר"ן בבית שמש יום רביעי שעה 18:30 | ניתן אחרי השיעור לשוחח עם הרב (רישום מתבצע לפני השיעור) | לפרטים נוספים 0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה