שימני כחותם על ליבך

רבי נתן אומר שכמה שמתרבים יותר ספרים קדושים והפצה של דעת הצדיק
המלמדים איך לקיים את התורה, בשמחה כפי דרכו של הצדיק האמת

כך מתקשרים עם ישראל להשי"ת באהבה אמיתית.

כי זהו עניין הדפוס וההפצה והחותם הנאמר בפסוק 'שימני כחותם על
לבך כחותם על זרועך, כי עזה כמות אהבה'.

(אבן העזר הל' יין נסך הלכה ג' אות ז')

ברוך השם 'עמותת החסד של חסידי ברסלב'

וכן האתר ומוקד התפילות של חסידי ברסלב

הולך ומתרחב מדי שבוע לעוד יהודי ויהודי עוד נפש שבורה מחייכת ומקבלת חיות ושמחה מהמאמרים הדברי תורה

ההפצה מתרחבת בעוד עיר, עוד מושב, ועוד שכונה.

רצונך שעוד יהודי יכיר ויאהב את השי"ת ?

רצונך שעוד יהודי יזכה לתפילה וברכה, עיצה וישועה ?

רצונך להיות שותף בהפצת הלימוד והמאמרים החסידיים של רבי נחמן מברסלב ?

תגלה את אהבתך אליו
יתברך וחתום על שותפות
050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה