שיעורי תורה לשמיעה והורדה

הרב שמעון שפירא

כפי שאמרנו אנחנו ממשיכים לעדכן שיעורים של ראש ישיבת ברסלב

הרב ויזנפלד שליט"א, קצרים וארוכים – מלאים בהתעוררות והתחזקות, דעת והשקפת תורה.

ראש חודש באומן,

חיזוק באחווה,

אמת, תאוות ממון,

ההבדל בין עצבות ללב נשבר,

לשפוט את עצמו,

ההבדל בין התעוררות ובין התחזקות,

חסידות, חסידות 2, חסידות 3

גודל ומשמעות פגם המחשבה,

לקיחת טרפיסטים וטרמפים, עזות דקדושה,

בעל גאוה, תכלית,

ספרים שטוב ללמוד – לברסלר חסיד,

חכמת נשים, שמירת עיניים, פוסקים חסידים.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה