שמירה מן המזיקים

שמירה מן המזיקים :

הקרבנות מבטלים מזיקים

כתב הגאון החיד"א : ראשי תיבות של עולה מנחה חטאת אשם = עמח"א,

וכן ראשי תיבות של המזיקים עוון משחית חימה אף = עמח"א,

לומר לך שהקרבנות מבטלות את המזיקים האלו.

ומוסיף בספר "ארץ חיים" שאמירת :

שמע ישראל ה' לאלוקינו ה' אחד – מתחיל ב"שמע" ומסיים ב"אחד",

ראשי תיבות ש"ד, כי ע"י קריאת שמע (ובמיוחד על המיטה לפני שינה) מבטלים את השדים והמזיקים מעל האדם וסגולה לשמירה בלילה ומחלומות רעים !

אחרי שהורדנו משמע ומאחד את האותיות 'ש' ואות 'ד' לדרשה כנ"ל, נשארו מ"שמע" ומ"אחד" אותיות מעא"ח כנ"ל, ראשי תיבות משחית עוון אף וחימה,

לרמוז שע"י קריאת שמע בכוונה ובהבנה מבטלים את כל המזיקים הללו כמו הקרבנות.

ברוכים אתם להשם, יהי' רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיקוים בנו ובכל זרעינו ובכל ישראל עד עולם דברי הפסוק : יהי' חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה