שפת הנחל

מאת ראש ישיבת ברסלב נצח מאיר

שפת הנחל

מפתח נאה ומסודר על פי הש"ס בבלי וירושלמי,

מדרש רבה ותנחומא שו"ט וכו' זוהר חדש ז"ח,

תיקוני זוהר, עץ חיים, פרי עץ חיים, ושאר ספרי קבלה,

מפרשי התורה ושאר ספרן של קדושים. על הספר ליקוטי מוהר"ן.

חובר על ידי ראש ישיבת "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף ב"ר מאיר פישל הכהן ויזנפלד שנת תשל"ג.

ברסלב

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה