תהילים פרק כ | סגולות תהילים עם פירוש המילים | 3 דק' תפילה

סגולות תהילים פרק כ בתהילים מסוגל להנצל מדין, משפט, דיון בעבודה וכד' או על כל צרה שלא תבוא.

מתי טוב ומי אומר תפילה זאת?

סגולות תהילים פרק כ

 • מי שיש לו אוהב או קרוב באיזה צרה אף שהוא רחוק ממנו ולא יכול לעזור לו,
  יאמר זו התפילה בכוונה עליו (ר' יעקב מאיר שכטער תהילים ישועות אשא).
 • תהילים פרק כ – טוב להמתקת הדינים (ש"ת).
 • טוב לבעל תשובה לאמרו, ויסיר מעליו הקליפות (שער רוח הקודש דף ט ע"ב).
 • טוב לאישה שלא תפיל – תאמר היא ובעלה כל לילה לפני מיטתם (שם דף לא ע"ב).
 • טוב לאמרו עבור מקשה לילד (לימודי האצילות סוד הצמצום ח"ב. עמק המלך שי"ז פי"ז עפ"י הזוהר)
  ולעניין זה טוב לאמרו 9 פעמים, ויאמר כל פעם: מי שענה לאימך בהקשותה בלידתה, הוא יענה אותך (פירוש רבי יוסף חיון על תהילים, בשם מדרש שוחר טוב ורפאל המלאך אות מ, ערך מקשה לילד). ויש אומרים לומר אותה 12 פעמים. (עוה"ק סנסן ליאיר אות ד).
 • והעיקר לומר בכוונה ובהבנה של המזמור – ראה בהמשך הדף פירוש על המזמור.
 • (ספר שימוש תהילים) יענך י״י ביום צרה. זה המזמור טוב לדין, לחוש אותו בשמן וורד ‫ומים ומלח ז׳ פעמים ומשח פניך ידיך וזרוק בבגדך ‫ותנצל מכל צרה ושם שלו יהוי מו יענך, ה מן סלה, ו מן קראנו:

תהילים פרק כ

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
{ב} יַעַנְךָ יְהוָה בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב:
{ג} יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ:
{ד} יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה:
{ה} יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא:
{ו} נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְהוָה כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ:
{ז} עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְהוָה מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ:
{ח} אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר:
{ט} הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד:
{י} יְהוָה הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ: (פ)

פירוש המזמור, תהילים פרק כ

מזמור זה אמרו דוד כנראה כשהיה זקן כששלח את שריו למלחמה ולא יכול לצאת איתם – היה מתפלל עבורם ובזכות מזמור זה מנצחים במלחמות. בתיקוני זוהר (דף ס"ז ע"ב) איתא שיש שבעים תיבות במזמור זה כנגד 70 שרים וה70 אומות, שהם הצירים וחובלים של השיכנה. הגר"א כותב שיש 70 תיבות כנגד שבעים שנות חבלי משיח, שהאיילה צועקת בלידתה שזה בחי' חבלי משיח.

ואם כן אולי ניתן לומר – לפי הליקוטי מוהר"ן שהיולדת זועקת שבעין קלין – וקשה פרנסתו של אדם פעמיים כיולדה אזי יש לזעוק מזמורים אלו גם לטובת הפרנסה של האדם שהיא קשה פי 2 מצעקת היולדת. ליקוטי מוהר"ן לו – כי זהו כלל שכל נפש מישראל קדם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסין ומצרפים את הנפש, בגלות של שבעים לשון, הינו בתאוותיהן. וכשהיא באה במידותיהן בגלות, אזי היא ראמת שבעין קלין. כי התגלות היא בחינת לידה.

למנצח – כלי שמנגנים בו הלויים בבית המקדש. על פי חסידות למנצח – למי שרוצה לנצח את מלחמות היצר ולהתקרב אל השם יתברך.
מזמור לדוד – למלך דוד. ע"פ חסידות – למי שרוצה להעלות את מלכות השם מתוך החושך והקליפות שמהם עיקר הצרות והמלחמות.
יענך – יענה לך, ה' – יקבל תפילותיך, ביום צרה – כשתהיה בצרה ותצעק אליו מעומק הלב.
ישגבך – יחזק וירומם אותך,
שם אלוהי יעקב – כנגד בחי' אור השכל, בחי' יעקב שמאיר אפילו במקום חשך וצרה שאתה נמצא בה.וזה: ישלח עזרך מקודש – ה' ישלח לך לך עזרה מקודש – בחי' חכמה כידוע, לקשר עצמו אל אור השכל ועי"ז התפלה מקובלת ואדם נענה בתפלתו.
ומציון יסעדך – ירושלים עיה"ק היראה היא מקור השפע, משם ישלח לך עזר ותמיכה וחכמה ועיצה לקום לעמוד ולנצח.

יזכור כל מנחותיך – בטח בהשם שיעזור לך, כי הוא יזכור את כל הקורבנות שהבאת לפניו, והוא הדין הצדקות והחסדים שאדם עשה למען עובדי השם ותורתו.
ועולתך ידשנה סלה – קרבן העולה שהבאת לפניו הוא יקבל ברצון כקרבן מדושן כי יהיה תמיד – סלה.
יתן לך כלבבך – כל תאוות לבך שתנצח את האויבים והשונאים וכל המצרים לך.
וכל עצתך – העיצות ומחשבות והרצונות ומשאלות ליבך… ימלא.
נרננה בישועתך –  ריבונו של עולם כשתושיע אותנו נשמח ונרנן ונודה לשמך שהכל ממך.
ובשם אלוהינו נדגול – בשמך הקדוש וכוחך נרים דגל ניצחון, ולא נייחס את הנצחון – לכוחי ועוצם ידי.
ימלא ה' כל משאלותיך – כי אתה ברחמיך הגשמת ושמעת תפילותיך והושעת אותנו.

עתה ידעתי – בעת הישועה.
כי הושיע ה' משיחו – השם מושיע את כל החוסים בו ורוצים ועומלים לכבוד מלכותו.
יענהו משמי קדשו – שעונה לעבדיו ומושיע אותם – מעל מערכת המזלות והטבע.
בגבורות ישע ימינו – בכוח וחוזק של ישועות חסדים ורחמים על דוד משיחו ועמו ישראל.

אלה ברכב ואלה בסוסים – יש אנשים שבוטחים ברכבם בסוסם, בכוחם וחכמתם..
ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר – אנחנו עם ישראל המאמנים – רק בתפילה ואמונה בוטחים שננצח את אויבנו וננצל מכל הייסורים והרעות.
המה כרעו ונפלו – האומות ואלו שאין להם אמונה הכופרים בצדיקים ותורת השם יפלו עם גאוותם וגבורתם וחכמתם.
ואנחנו קמנו ונתעודד – כי ראינו שאתה מושיע בעת צרה ועונה לתפילות ישראל ברחמים.
על כן אנו צועקים וזועקים אליך – בתחנונים – ה' הושיע , המלך – תגלה לעולם שאתה מלך יחיד מושל בכל – יעננו ביום קוראנו – כי הכל רק ממך, בכך שתענה לתפילותינו ביום צרה – שידעו כולם שרק ממך הישועה והרפואה והניצחון וההצלחה, מעל הטבע והשכל האנושי – כי אתה מושל ומלך ואין עוד מבלעדיך.

תהילים פרק כ

 

 

 

 

 

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה