תודה לתורמים על נרות ואורות החנוכה !

תודה

מרגש…………

אשריכם ישראל !

כמה זה ריגש אותנו – לחלק חנוכיות שמן פתליות.., 

לבחורים ומשפחות של נזקקים שממש אין להם.., 

ויש ביניהם [בעלי תשובה] כאלו שפעם ראשונה מדליקים נרות חנוכה !

האור שזה עשה להם בעינים, השמחה והחיוך על הלחיים – אשריכם התורמים אשריכם ישראל

תודה בשם הבחורים היתומים והמשפחות הנזקקות – בלב נרגש מלא אורה החייתם את נפשם 

כמו שהעולם אומר "עשיתם להם את החג"

שמחתם היא שמחתכם, אורם הוא האש שלכם !

 

יהי' רצון שזכות המצווה תמליץ טוב בעדכם ותגן ותאיר את תפילותיכם לפני אדון כל

ותזכו לאורות החנוכה ניסים ונפלאות !

ויתקיים בכם : המשמח את שלי – את שלו אני משמח

ודברי רבינו נחמן מברסלב : מי שנותן לי לו אני נותן !


תודה, מוסדות ברסלב מאיר
050-4161022, 054-8496548
www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה