תיקון הברית

תיקונים ועיצות מועילות עבור תיקון הברית קודש

עיקר העיצה של תיקון הברית, הוצאת זרע לבטלה
לקבוע זמנים לתפילה ולימוד על הנושא,
ושאר היום – להסיח דעתו, ולזכך ולטהר מחשבתו מלשוטט בנושא !
והעיקר הוא להתקרב לצדיקי אמת שידריכו אותו בדרך הקדושה ובעיצה טובה עבור תיקון הברית.

תיקון הברית

תיקונים לשמירת הברית קודש בכלל , וימי השובבי"ם

"הכל תלוי במזל" (תיקוני זוהר צט,ב) – "אמר רבא: חיי (רפואה), בני (שידוכים), ומזוני (פרנסה), לא בזכות תלויים, אלא במזל" (מס' מועד קטן כח,א). 

ובספר "טהרת העין" מביא בשם הרוקח, שראשי תיבות במזל זה: במוציא זרע לבטלה, כלומר שהמזל של האדם בחיים והשפע שלו, תלוי באופן ישיר בנושא של שמירת הברית. 

בחסידות מסבירים, שכל העליות והירידות בכל העניינים תלויים אך ורק בזה, ולכן נקראת מידה זו "יסוד", שהיא יסוד האדם (נתיבות שלום א,ז).

"פגם הברית" הוא החמור מכל העבירות (שו"ע אבן העזר כג,א), כאילו שופך דמים, עובד עבודה זרה וחייב מיתה (מסכת נדה יג,ב), עלול לאבד חלקו בעולם הבא (ראשית חכמה פרק יז עמ' תק),

וגורם לבעיות במערכת העצבים ובנפש (עדון המידות עמ' יט),

וכן גורם לעיכוב הגאולה, שהגאולה תלויה בין השאר בתיקון הפגם הזה (בנין יוסף עמ' טו).

בימים אלו מרבים לעסוק בענייני תיקון הברית, והם : ימי השובבי"ם, בספירת העומר, בימי בין המצרים, בחג סוכות, בחג חנוכה ובעשרת ימי תשובה.

לקט עצות עבור תיקון הברית:

ל- תיקון הברית יטבול במקווה מיד אחרי הפגם, וכן בכל יום – זה מזכך ומטהר את הגוף והנשמה, וגם שלא יוצר מכך רוחות מחבלים ומשחיתים הנוקמים באדם.

בכי ודמעות מתוך חרטה על החטא (ע"פ תבואות שור מס' שבת קה, ב) ואת הדמעות לנגב במצח (ע"פ האריז"ל).

לעשות לפחות פעם בשנה – פדיון פד תעניות עם תיקון היסוד (ספר טהרת הקודש, עמ' קמח) עיין עוד ימי השובבי"ם.

תיקון הברית עיצות מועילות

לקרוא – עשרה מזמורים של תיקון הכללי, המסוגלים ביותר עבור תיקון הברית.

יאמר וידוי דברים בפרט בקברות צדיקים.

והעיקר לקבל ייעוץ והכוונה ע"י גדולי חסידות ברסלב.

לתת צדקה לעניים – בפרט ללומדי התורה הק' (יסוד מערבי עמ' פב).

לקרוא תיקון מח מתיקוני הזוהר "בראשית תמן" (סגולות ותפילות עמ' 77).

מנהג חסידי ברסלב – לא לאכול יום בשבוע (עדיף חמישי) אבר מן החי (בשר או דגים, יסוד ושורש העבודה שער יב). 

ללמוד ברצף, וטוב ללמוד ספרי חסידות ובפרט ספרי רבינו נחמן מברסלב, העוסקים בנושא של פגם הברית ותיקון הברית וזרע לבטלה, והם תיקון גדול למחשבה ולהרהורים בפגם זה.

להחזיר בתשובה או לתרום להפצת ספרים לזיכוי הרבים ולאלו שעוסקים בכך (ראשית חכמה פרק י עמ' תקסו).

להרבות בעשית חסד ולימוד התורה הק' (האח נפשנו עמ' רע).

"שובו בנים שובבים" {ירמיה ג'}

כתב רבינו האר"י הקדוש "בשער רוח הקודש" עמ' סב תיקון כז  וזה לשונו: 

עניין ימי השובבי"ם הנודעים הוא תיקון גדול לפגם היסוד (תיקון הברית על פגם הברית והוצאת זרע לבטלה), רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות ארבעים יום רצופים, מיום הראשון של פרשת שמות, עד פרשת תרומה וקצת מפרשת תצוה ונתנו בהם סימן "שובו בנים שובבים" ראשי תיבות של המילה שובבים זה שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. והנה  עיקר התענית בארבעים ימים ההם לא נתקנו אלא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על עוון הקרי יותר מכל ימות השנה.

"הטעם לכך"

וטעם הדבר שזמן זה של פרשת שמות וארא וכו.., מסוגלים להתענות על עוון הקרי יתבאר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים בחומר ובלבנים מה ענינו דווקא בחומר ובלבנים, ושם נתבאר כי אותם אנשים שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון, באותם מאה שלשים שנה שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי. וכל אלא הטיפות נתקנו בגלות מצרים ההוא.

ולכן בזמן של הפרשיות האלו בתורה שמות וארא וכו'.. ששם מדובר על גלות מצרים, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון הקרי תיקון הברית. ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת השעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים ששם כתוב כי תקנה עבד עברי, וענין הסמיכות של עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתתקן בענין כי תקנה עבד עברי עד כאן.

 עוד מאמרים בעניין תיקון הברית>> תפילה לימי השובבים – מהחיד"א, מאמרים מאת רבי נתן מברסלב ועוד… , ימי השובבי"ם. זרע לבטלה. אוננות תפילה להגמל מאוננות

סגולה נפלאה מרבינו האר"י לתיקון היסוד תיקון הברית,

והוא להתענות בימי השובבים, ואם האדם קשה לו מאוד להתענות, יכול לעשות פדיון לתעניות אלו, כי אדם שרוצה לפדות את העוון הזה [וכמובן שלא לחזור לסורו לפגום ולפדות שוב חס ושלום] יפדה את אותם פ"ד תעניות כך:

שיחשב כל תענית כארוחת צהרים עם שתיה, ובס"ד יתוקן לו כנגד פ"ד תעניות פ"ד פדיונות העוון הידוע.

והנה איזה מצוה גדולה יש יותר מלתרום את אותו פדיון של הפ"ד תעניות לארוחות צהריים חמות – ללומדי התורה הק', ובפרט לעוסקים בספרי רבינו נחמן מברסלב אשר מרבה לעסוק בתיקון פגם זה והוא תיקון נפלא וגדול מאד ! !

* ניתן למסור שמות [חינם ללא תשלום] לסדר התפילות והברכות בימי השובבי"ם

** ניתן לתרום פדיון פ"ד  תעניות = החל מ… 180ש"ח

[עבור סעודות צהריים חמות לעניים הגונים]

בחורים המעוניינים להתייעץ עם ראש הישיבה

בענייני תיקון הברית וחזרה בתשובה

יכולים לקבוע פגישה / לשיחה וייעוץ עם ראש ישיבת ברסלב

כל השנה ובפרט בימי השובבי"ם בתיאום טלפוני

050-4161022 ; 051-5505148

 עוד מאמרים בנושא תיקון הברית >> תפילה לימי השובבים – מהחיד"א, מאמרים מאת רבי נתן מברסלב ועוד… , ימי השובבי"ם. זרע לבטלה.

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה