תהום אל תהום קורא | תיקון הכללי

תהום אל תהום קורא לקול צינוריך

כל משבריך וגליך עלי עברו

יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי (תהלים ח-ט)

תהום (צרה, שגורמת יללה) אל תהום קורא,

היינו צרות בצרורות, וכאילו צרה מזמינה צרה נוספת;

אי נמי תהום, לשון פלא, ל´ ותהום כל העיר (רות א, י).

דהיינו פלאות רבות וצרות רבות שלא חשבתי שיקרו קורים.

לקול צינוריך, כי הצינור הוא שביל ודרך שדרכו עוברת הצרה, ובעוברם משמיעים קול, המפרסם את האירוע;

כל משבריך וגליך עלי עברו, כי כל אדם עוברים עליו הרבה צרות, ועל כל אחד עובר מה שעובר.

ובמיוחד לצדיקים, ובפרט לצדיקים מיוחדים – עובר עליהם בצורה משונה ביותר.

ואעפ"כ התחזק שוב ואמר (פסוק ט) יומם יצוה ה´ חסדו.

כי היה בטוח שתגיע הישועה ויאיר אור היום והחסד, ובלילה שאחרי הישועה שירה עמי.

א"נ ובלילה — דהיינו בעת החושך והצרה — אדע להתחזק ושירה עמי

בחי´ (תהלים נו, יא) בה´ — אהלל דבר, באלקים — אהלל דבר.

ואכן כשאדם אוחז באמונה ובטחון – הוא מרגיש וחש שהתפילה לא-ל חייו

[שזה עיקר חייו], והכל תלוי בכך, והכל מסביב לכך.

 תיקון הכללי לקריאה

מעולה לניידים, נוח ונעים לקריאה.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה