תיקון הכללי | שויתי השם לנגדי תמיד

מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא",

מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה'

ע"פ תורת רבינו נחמן זצ"ל מברסלב, ואשרי המאמצם.

תיקון הכללי | שויתי השם לנגדי תמיד

שויתי ה´ לנגדי תמיד. (תהילים ח)

שויתי ה´ לנגדי תמיד. ראוי להעתיק כאן כל דברי מו"ז הרמ"א זצ"ל בתחילת האורח חיים סימן א…

כמו שיהודי כשר מתעורר ליראת שמים, ע"י שרואה פסוק זה מולו בבית הכנסת, בתיבת השליח ציבור,

כן צריך לחשוב כל רגע מימי חייו, ועוד יותר,

ועי"ז ירגיש במוחש את ה´ ויהיה דבוק בו תמיד.

א"נ צריך לחשוב שה´ מעביר ביקורת על כל מעשיו ומתנגד תמיד,

ועי"ז יתקן וישפר, ישפר ויתקן תמיד מעשיו. שויתי ה´.

ועי"ז כל הזמן מתעורר ליראת ה´ ולאהבת ה´, ולדרך ארץ,

ולניצול ושמירת הזמן, ולעשות מעשים טובים ובהידור.

והנה בלי שויתי ג"כ במציאות ה´ לנגדי (ולנגד כל אחד) תמיד,

אלא העולם לא חש וחלי, ואני "שויתי" וחשתי והתעוררתי ע"י כך.

עוד יש לומר שיויתי – לשון שווה , שבכל מאורעות האדם תמיד צריך לזכור את האמונה

והשגחת השם יתברך על כל מעשיו ובפרט על עושי רצונו ולומדי התורה הק'

כנסו השקעה של כמה דקות – לתיקון המחשבה והשמחה

באתר הרישמי של תיקון הכללי לקריאה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה