תיקון הכללי / לקט חידושים וחיזוקים

תיקון הכללי של רבינו נחמן מברסלב – להורדה, להדפסה, עם ניקוד, ועם פירוש פשוט מהספר "שי למורא" מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי, ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם…

 

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא. 

 

אמרו חכמינו ז"ל "לעת מצוא" – זו אישה (ברכות ח, א), היינו שצריך אדם לתפלל שיזמין לו ה´ אישה הגונה בהגיעו לפירקו, דהיינו עת מצוא, כדי שרק לשטף מים רבים של הרהורים ומחשבות — ניאוף, כעין שהי´ בעת ה"מים רבים" של המבול, אליו לא יגיעו.

         

אי נמי שטף מים רבים. היינו שלא ייפול ביד הגוים (ע´ רש"י), ובכלל התפילה הנ"ל שלא ייפול במידות הרעות שלהם, ולא בתאות הרעות שלהם.

 

א"נ שטף מים רבים. היינו הצרות והאסונות שה´ מביא בהאי עלמא. ויתפלל שלא יבואו לו הפורעניות כלל. בזכות התשובה, הוידוי והתפילה.

 

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא (בכל עת פנוי.

א"נ בכל עת רצון.

א"נ כשה´ מצוי לו ודבוק בו.

א"נ אחרי ההכנה הראויה.

א"נ אחרי שעשה תשובה כנה ושלימה)

 

"זאת" היא מידת המלכות כנודע, והיינו שיתפלל שה´ ימלוך ויתגלה מלכותו לעיני כל.

א"נ שהוא יזכה להמליך את ה´ תמיד, ולא יעשה דבר נגד רצונו.

א"נ מאן מלכי? רבנן (גיטין סב, א), שיזכה לביטול גמור לדעת הצדיק.

 

(ובהמשך הפסוק) רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. כי העולם שוטף וסוחף את האדם, אם להבלי העוה"ז, אם לדעות נפסדות, אם ח"ו לעזוב את הצדיק האמת ודרכיו הקדושים, והרבה התקרבו ועזבו, והפסידו לנצח, והדבר בעי תפילה, כי הרבה נסיונות יש, והדרך ארוכה.

וכמ"ש מוהרנ"ת ז"ל על עצמו מיט א ווייס בארד, און נאך א ברסלבר חסיד (פי´ עם זקן לבן ועדיין חסיד ברסלב).

והתפלל \ ויתפלל שהבלבולים לא יגיעו אליו, ואם ח"ו השיטפון מגיע אליו מעט או הרבה יתפלל שינצל הימנו, ויעבור הנסיון בשלום.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה