תיקון הכללי /פירוש וחידושים 16

אתה סתר לי, מצר תצרני. (תהילים ז' )

 

הפצה ראשית
טלפון חדש 050-4161022
עמיאל מברסלב מאיר

אתה סתר לי — מצר תצרני. (בהמשך לפסוק הקודם) רבש"ע אם תסכים לי להסתיר אותי מהצרים והמתנגדים ומהיצר הרע והס"א — בודאי לא יגיעו ולא ישיגו אותי, ואף אם יחרקו שיניהם עלי דבר לא יעזור להם.

רני פלט, על ידי שלא אפול לדאגות מיותרות אשר לא עוזרות, וע"י שאתחזק ברינה ושמחה — עי"ז תבוא ההמתקה והפליטה והישועה.

וכמו שאמרו על פסוק כי בשמחה תצאו (ישעיה נה, יב) מכל הדינים והצרות.

וכמו שאמר רבינו ז"ל בשעת גזירות הקונטוניסטים שמעבר לתפילה וזעקה ובכיה, צריך לשמוח ולרקוד ולמחאות כפיים, וגם מתוך שמחה להתפלל ולהתעורר להמתיק דינים, וכך דייקא תבוא הישועה.

תסובבני סלה — כי אם אתה ה´ — תקיף ותסובב אותי, מי יוכל לחדור אלי להזיקני, ולבלבלני.

אי נמי תמיד (סלה) הנך רגיל לסבב אותי בישועות ודברים המשמחים ולהציל ולהסתיר אותי מכל רע.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה