לקט פירושים על התיקון הכללי

[מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת תיקון הכללי

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

לדוד משכיל (תהלים א')

לדוד משכיל – איתא בתרגום "שכלא טבא".

לפי פשוטו אפשר להסביר, שיש במזמור הזה לימוד השכל ומוסר, לימוד שכל טוב.

 

א"נ י"ל שחיברו דוד כששכלו היה טוב עליו, דהיינו מתוך גדלות המוחין, וחז"ל אמרו (פסחים קיז, א) כל מזמור שנאמר בו "משכיל" ע"י מתורגמן אמרו, ויש רמז לימוד שיש הרבה דברים שעדיף לא לומר בעצמו, אלא ע"י שליח, וכמ"ש חז"ל (מכות י, ב) הרבה שליחות עושה.

 

אשרי נשוי פשע. פי´ אשרי מי שזכה לעשות תשובה גדולה שעי"ז נמחק עוונו.

 

ובדרך מליצה: כי יש פגם הברית באיסור ממש, ויש פג"ה שלא נתקדש כראוי בזיווגו. ובמקום להיות רווק ובחור פוגם, עדיף להיות נשוי אפילו כנ"ל, וזהו אשרי "נשוי פשע", כי עדיף נשוי מאשר רווק וכנ"ל.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה