תיקון העוונות

ברסלב מאיר

עצות ישרות ערך תשובה י.

יש שפגם וחטא כל כך, עד שהוא בבחינת גזל את הרבים,

שהפגמים שלו נוגעים לכלל ישראל, חס ושלום,

ואזי כל תקונו – לעסוק בצרכי רבים,

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה:

גזל את הרבים – יעשה מהן צרכי רבים,

ועיקר צרכי רבים הוא לזכותם לתכלית הנצחי,

והעיקר להשתדל שיהיה לו חלק בהמשכת חידושי תורתם של הצדיקי אמת,

שמהם נמשכים בשלמות כל התיקונים,

עד שעל ידם עקר המשכת תיקון התשובה

(טהרת המחשבה ותיקון המעשים) לכל ישראל כנ"ל,

וצריכים להשתדל מאד שיתפשטו בעולם,

הן על ידי שיסייע בממונו להעוסקים בזה,

הן בגופו, הן בשאר הבחינות,

כי כל אחד יכול לזכות שיהיה לו חלק בזה,

ועל ידי זה יזכה את הרבים בחינת צרכי רבים,

וזהו עיקר התיקון לכל הפגמים שלו,

שהם בחינת גוזל את הרבים כנ"ל.

(שם, אות יח):

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה