תפילה לאהבה עצמית

© ערוך בהסכמת זקני אנ"ש, ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר. מתוך ליקוטי תפילות ח"א - יז ועוד

המדריך לאהבה עצמית – תתחילו את הדרך – עם תפילה לאהבה עצמית. לפניכם 2 חלקים מלאים בהדרכה ויסודות לאהבה עצמית. והמתמידים בה יזכו לראות שינוי מהותי בנשמתם.

אחד שאל את רבינו נחמן מברסלב – כשהוא קורא ספר תהילים, איך יפרש ויחשוב אדם על עצמו מה שאמר דוד המלך משבח את עצמו – "שמרה נפשי, כי חסיד אני". מילא דוד המלך אמר כי היה חסיד וצדיק, אבל אני איך יאמר על עצמי? וענה לו רבינו הקדוש: גם זה צריכים לפרש על עצמו, כי צריך אדם לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה שבה הוא בחי' חסיד וכיוצא…

תפילה לאהבה עצמית חלק א:

(© ערוך בהסכמת זקני אנ"ש, ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר. מתוך ליקוטי תפילות ח"א – יז ועוד)

ריבון כל העולמים אדון כל הנשמות, אתה בראת עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך, כמו שכתוב: "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ", ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כי ישראל עלה במחשבה תחילה.

ובשבילנו בראת כל העולמות כילם, מן תחילת האצילות עד עולם הגשמי הזה, הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם. והכל בראת ברצונך הטוב למען אשר תתפאר בנו בכל דור ודור.

ובכן תרחם עלינו אבינו אב הרחמן ותזכנו לעשות הטוב בעיניך תמיד, ונזכה להיות כרצונך הטוב באמת, לסור מרע ולעשות טוב תמיד, למען יתגלה ההתפארות והשעשועים שלך בנו, לעולמי עד ולנצח נצחים:

וזכני ברחמיך הרבים ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה ולצדיקי אמת, למען נזכה להכלל בנפשות רבים של בני ישראל עמך. ועל ידי זה תזכני ברחמיך הרבים, שנזכה לגלות ולהאיר את הטוב הכבוש בנו. כי אתה ידעת את עוצם יופי קדושת הטוב הכבוש אצלי בגלות גדולה ומרה מאד זה כמה שנים, מיום היותי על האדמה עד היום הזה, ואיני זוכה עדין לרחם על עצמי (ולאהוב את עצמי), להוציא לאור תעלומות והסתרת הטוב שבי הכבוש בגלות. ואיני זוכה להזכיר את עצמי היטב היכן אני בעולם, ואיני יודע מה לעשות, באיזה דרך ומנוס אזכה לגלות הטוב שיש בי:

אנא יהוה, תן לי עצה, תן לי חנינה, תן לי ישועה שלמה, עשה עמי פלא לחיים לבל אהיה, חס ושלום, כמת בחיי.

עשה עמי חסד חינם כאשר נאה לך, לא כמעשי הרעים, ופעולותיי המגונות, ודעותיי המעורבבות. חוס וחמול נא על נפשי האומללה מאד. יהמו נא מעיך ורחמיך על עצם הטוב שיש בי, שיוכל להתגבר לכבוש את הגוף ותאוותיו תחתיו, שיהיה הרע כפוף ובטל תחת הטוב, עד שיתבטלו ממני כל תאוות הגוף ומידותיו הרעות, באופן שאזכה להיות כרצונך הטוב באמת תמיד:

[ותזכני לעשות תשובה על עוונותי ומעשי הלא מתוקנים, ותכפר לי ברחמים שאזכה להשתנות ולשנות ולהפוך הכל לטובה ולברכה, ולא אשנא את עצמי ולא אתן ליצר הרע להחליש דעתי ושמחתי בך כשמעלה על זיכרוני כל עוונותי ופשעי ומעשי, רק אזכה לבטוח בך שאתה אוהב אותי ובטח שגם אני צריך לאהוב את עצמי וללכת ולהתקדם מעכשיו בדרך הנכון והרצוי לפניך שזה עיקר שעשועיך ששפל כמוני יחזור ויתקרב אליך אבי שבשמיים].

באמת איך אפשר לאהוב את עצמך? אם יזכה האדם להתקרב לצדיקי אמת, הם ע"י תורתם וקדושתם – יגלו לו את שורש נשמתו, ששם מתגלה אהבת השם יתברך אליו, והסיבה למה ברא אותו – ואזי יוכל גם לאהוב את עצמו!

ונזכה להתקרב לצדיקי אמת שיש להם כח לגלות את גודל ההתפארות שאתה מתפאר עם עמך ישראל בכל דור ודור. כמו שכתוב: "ישראל אשר בך אתפאר". הן בכלל מה שאתה מתפאר עם כלליות ישראל עמך הקדוש, אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, הן בפרטיות מה שאתה מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל בפרט,

אפילו עם הפחות שבפחותים, ואפילו עם פושעי ישראל, [אפילו עם אחד כמוני] – כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, אתה מתפאר ומתגדל ומתרומם בו. והן בפרטי פרטיות מה שאתה מתפאר ומתנשא בפרטי המעשים והתנועות טובות של כל אחד מישראל.

כל אלו ההתפארות יתגלו [לנו ועלינו] על ידי צדיקי האמת, ועל ידי זה יתגלו לנו כל הרצונות שהיו לך בבריאת עולמך. בכלליות הבריאה ובפרטיות כל נברא ונברא ובפרטי פרטיות, אשר הכל היה רק בשביל ישראל עמך, כדי שתתפאר ותתגדל ותתרומם ותתנשא על ידי ישראל עמך.

ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים שימשך עלינו יראה ואהבה בשלמות באמת, שנזכה ליראה את שמך הגדול והנורא, ולאהבה אותך באמת בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו:

תפילה לאהבה עצמית חלק ב:

ריבונו על עולם יוצר האדם, בחכמה בינה ודעת. אנא ה' חנני רחם עלי תן לי את השכל והרגש לעבוד על המידות הרעות ולהפוך אותם לטובות, עזור לי לקבל את העובדה שאיני מושלמת, לקבל על עצמי את הפסוק "אלוהי נשמה שנתתה בי טהורה היא אתה בראתה אתה יצרת אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי" –  אתה החלטת וזה לא משנה לפי איזה גילגולים שנולדנו ועם איזה אופי וכישרונות וחסרונות, כל אחד קיבל את הכי טוב שלו ואת התיקון שלו בעולם הזה לעבור ולהתנסות ולעבור מבחנים כדי לזכות לחיי עולם הבא – לפי שורש נשמתו, מעשיו וחשבונות שמיים.

עזור לי להשלים עם העובדה "אני מי שאני – וזה הכי טוב לי", עם היתרונות והחסרונות שלי – אני חייב להיות בשמחה, לחפש ולמצוא בעצמי נקודות טובות שבנשמתי ובמעשי – אפילו כמו שהם לא מושלמים… עצם שהם טובים זה שמחה… וגם להיות מלווה ברצונות וכיסופים ובנכונות להמשיך לצמוח ולהשתפר בדברים הלא טובים שבי. עזור לי לעשות את ההבחנה וההבדלה לשמוח עם הטוב ולשפר כמה שניתן את הפחות טוב…

מלך שהשלום שלו, חנני ה' חנני, ענני ה' ענני, השכן שלום בגופי ובנשמתי בכל המידות והערוצים האנרגטיים שיש. ואזכה להיות כלי לקבל מאחרים  גם את הערות שלהם, בלי כעס והקפדה למרות שזה רוב הפעמים לא כיף ופוגע, אבל מי שענו באמת הוא חכם הלומד מכל אדם, גם מטעויות שמעירים לו ומנצל אותם ומתקדם כי אין אדם רואה את נגעי עצמו, אבל טיפש כועס ונשאר במקום ויכול גם לריב ולהרוס!

לכן ברחמיך עזור לי וקבל תפילה לאהבה עצמית זאת ואזכה ללמוד לקבל את עצמי, ולדעת לבקש ולקבל עזרה, ואפילו לבקש כשצריך ולא להתבייש כי לא הביישן לומר ובעל גאווה נופל בחכמתו. החכמה היא לדעת שלא צריך לעשות הכל לבד, ושלהעזר באחרים לא מצביע על חולשה, אדרבה על חכמה ותבונה ורצון להתקדם.

נא למדני לעשות תשובה אמיתית באמת, ובתוך כך גם ללמוד לסלוח לעצמי ולאחרים. ללמוד לדון לכף זכות ולא לכעוס גם אחרים וגם על עצמי. אבל בלי לשקר את עצמי רק באופן שיהיה באמת, כדי שאזכה לא ליפול ורק להתחזק בנק' הטובה שיש בי שבה אתה אוהב אותי וגם אני יוכל לאהוב את עצמי.

זכני להתחזק בדיבורים טובים גם לדבר על עצמי ואל עצמי בצורה חיובית כדי לגרום גם לאחרים להתייחס אלינו בצורה חיובית. וגם לפעמים להחמיא לעצמי במעשים טובים ונקודות טובות אמיתיות, לא לשקר את עצמי, כי לשקר אין קיום, אלא להחמיא ולפרגן לעצמי על מעשים טובים באמת שעשיתי כרצונך, אפי' שלא היו בשלימות, עצם המעשה והרצונות הטובים – הוא טוב, כי כך דרכיך לא להביט על התוצאה אלא על הדרך והרצונות הטובים – שמתנוצצים בי לעשות רצונך לשמור תורתך ומצוותיך בשמחה ואהבה בחי' (דברי הימים ב, יז) ויגבה ליבו בדרכי ה'.

תפילה לאהבה עצמית – סיכום והמלצות

האמת שלאהוב את עצמך זאת עבודה רוחנית גדולה – שיש בה אין סוף נקודות שאפשר לכתוב עליהם ולחזקם (וצריך הדרכה). במתפילות אלו רבני הישיבה התמקדו בכמה נק' פתיחה (כי באמת צריך לזכות להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם את הנק' האמיתי שלך משורש נשמתך) …

כדאי ומומלץ מאד לחזור על התפילה לאהבה עצמית כמה פעמים ולעיין בכל משפט ומילה – כי יש בהם יסודות גדולים מאדם להתעלות וחיזוק ורפואת נפש האדם.

וכמו כן להוסיף כל אחד/ת במילים שלכם דיבורים ותפילות ובקשות, ווידוים וחרטות – ותמיד לסיים בשמחה עם תקווה, כי סה"כ אנחנו בני אדם מגושמים מקורצי חומר, והנה רבינו נחמן זיכה אותנו להתפלל ולהתבודד לפני השם יתברך שזהו בעצמו יעמוד לנו לזכות לחיי נצח נצחים ! אשרינו !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה