תפילה לדלקת ריאות

תפילה לדלקת ריאות טובה גם לחולי - סרטן ריאות, מחלת ריאות, תסמינים לסרטן ריאות, ריאות של מעשן, דלקת ריאות בלי חום, דלקת ריאות לילדים, וחולי COPD.

סובלים מדלקת ריאות? יחד עם הטיפולים אתם חייבים לומר גם תפילה לדלקת ריאות הזאת.

כדי שהטיפולים יועילו ויצליחו ויפעלו לרפואה תקינה של הריאות.

תפילה לדלקת ריאות

בין אם אתם סובלים כבר הרבה זמן או שגיליתם שיש לכם דלקת ריאות או רק תסמינים לכך או סרטן ריאות. או יש לכם ילד עם דלקת ריאות בבית… אתם חייבים לומר את התפילה הזאת. הרבה קיבלו ישועה מכוח התפילה – למרות שכמובן דלקת ריאות צריך גם להתמיד בטיפולים , אבל צריך גם תפילה שהם יצליחו , ולא יהי צער מיותר ולא יתפתח בצקת ריאות וכדו'

תפילה לדלקת ריאות טובה גם לחולי – סרטן ריאות תסמינים , מחלת ריאות , תסמינים לסרטן ריאות , ריאות של מעשן , דלקת ריאות בלי חום , דלקת ריאות לילדים , וחולי COPD.

ספר המידות ערך גְּנֵבָה וּגְזֵלָה – א : עַל-יְדֵי גְּנֵבַת דַּעַת בָּא, חַס וְשָׁלוֹם, חֳלִי הָרֵאָה וְחָזֶה.

תפילה לדלקת ריאות
תפילה לדלקת ריאות

סְגוּלָה לדלקת ריאות

נוֹצָה שֶׁל עוֹפוֹת הַבַּר הֵם סְגֻלָּה לָחֳלָאֵי הָרֵאָה, וּמְסֻגָּל לְחַזֵּק אֶת הָרוּחַ-חַיִּים.

מאמר שטוב לקרוא לפני התפילה לדלקת ריאות [במיוחד לחולה ובני משפחתו]

רבינו נחמן מברסלב אומר בליקוטי מוהר"ן ח"ב ז. כשהראה היא במזג השווה, מאיר השכל, כי הראה היא מאירת עיניים,

וכשהשמנים של הראה הם במזג השוה, על ידי זה מאיר אור הפנים, בבחינת: "להצהיל פנים משמן", הינו על ידי השמנים של הראה מאיר אור הפנים בחינת מקיפים.

עוד אומר רבינו נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן רכ"ה.

דע כשהראה בשלמות, על ידי זה הבטחון בשלמות, כי עיקר הבטחון בשלמות הוא על ידי השכל, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה): "עיני כל אליך ישברו", 'עיני' זה בחינת השכל, כמו שכתוב (בראשית ג): "ותפקחנה עיני שניהם", ופרש רש"י: 'על שם החכמה נאמר',

ועיקר השכל על ידי הראה, כי עיקר השכל הוא על ידי הלחלוחית העולים אל המוח, שהם בחינת השמן, והמוח היא הפתילה, והנשמה שבמח הוא האור, נמצא שעיקר קיום השכל הוא על ידי הלחלוחית שבגוף כנ"ל,

והלחלוחית הוא על ידי הראה, כמובא (בתקוני זהר כ"ז:): נמצא שעל ידי הראה נתקים הלחלוחית שלא יתייבש על ידי הלב, ועל ידי זה קיום השכל שהוא בחינת נר דולק על ידי הלחלוחית כנ"ל, ועל ידי השכל על ידי זה נעשה הבטחון כנ"ל, נמצא ששלמות הבטחון הוא על ידי שלמות הראה כנ"ל: ואזי יכולין לעשות מהצפצוף דהינו הקול היוצא מהקנה שהוא רק קול פשוט וצפצוף, שיהיה נעשה דבור, על ידי חמשה מוצאות הפה שמחתכים הדבור,

כי עיקר ההבדל שיש בין אדם לחי, הוא על ידי חתוך הדבור, שהוא גדר האדם שהוא מדבר בבחינת (שמות ד): "מי שם פה לאדם", ועקר ההבדל הוא חתוך הדיבור, דהינו שהאדם עושה מהצפצוף, והקול חתוך האותיות והדבור, כי גם בהמות ועופות יש להם קול וצפצוף, רק שאין להם חתוך האותיות והדבור,

וזהו גדר האדם שיכול לחתך הדבור כנ"ל. ולבוא לבחינת גדר אדם, הוא על ידי צדקה..,

וזהו (ראש השנה ו): "בפיך" – 'זו צדקה', כי על ידי צדקה נעשה הפה דהינו הדבור, שהוא בחינת גדר האדם בבחינת: "מי שם פה לאדם".

ועיקר הצדקה הוא על ידי הבטחון, בבחינת (תהלים ל"ז): "בטח בה' ועשה טוב", כי אם אין לו בטחון אינו יכול לעשות צדקה כראוי, כי מתירא שיחסר לו מה שנותן לצדקה, ועיקר הצדקה הוא על ידי בטחון, שבוטח בה' שלא יפסיד ולא יחסר על ידי הצדקה כלל, כי השם יתברך יברכו בגלל הדבר הזה וכו'.

נמצא שעל ידי הבטחון שהוא על ידי השכל, על ידי זה עושין צדקה, ועל ידי זה נעשה הדבור כנ"ל,

וזה בחינת (תהלים ס"ט): "נחר גרוני כלו עיני", הינו כשאין השכל בשלמות, בחינת "כלו עיני", דהינו השכל, ואזי אין לו בטחון כנ"ל, בחינת "כלו עיני מיחל לאלקי", אזי "נחר גרוני", הינו שאין לו חתוך הדבור כנ"ל [ויש לו מחלות ודלקת ריאות], אבל כשיש לו בטחון ועושה צדקה כנ"ל, אזי יכול לעשות מקול הצפצופים דבורים כנ"ל..,

בקצרה דלקת ריאות וכדומה נגרם ע"י פגם הדיבור שלא מדברים בדברי תורה, יראת שמים, ואמונה. והתיקון לדיבור הוא ע"י צדקה ובפרט לעובדי השם העוסקים בדיבורים קדושים דהיינו בלימוד התורה והאמונה הקדושה, שעל ידי זה נתתקן הלחלוחית שבריאות דהיינו דלקת ריאות סרטן ריאות וכדו', שעל ידי הריאות עיקר הלחלוחית והדיבור כנ"ל והכל הבאנו בקצרה ורמזנו למעשה את התיקון של דלקת הריאות.

נ.ב דלקת ריאות לילדים נגרמת בעיקר מעוון הדיבור כנ"ל אבל של ההורים, ויש בזה סודות טמירים וסתומים.

תפילה לדלקת ריאות

התפילה ערוכה ע"י ישיבת ברסלב מאיר – מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, 

רבונו של עולם רחם עלי והושיעני ועזרני והצילני מכל מיני חולאים, ובפרט מחולי הראה שהיא עיקר חיות האדם וקיום המוח והשכל.

עזרני והושיעני שתהיה הראה [הריאות] תמיד בשלמות אצלי [או אם מתפלל על אדם אחר יזכיר את שמו ושם אימו]

וירחפו כנפי הראה על הלב תמיד להשקיט ולכבות חמום ותבערת הלב שלא יבעיר ולא יוקיד את כל הגוף חס ושלום, ויתקים בכנפי הראה, "והיו הכרובים פורשי כנפים על הכפורת" כפורתא דליבא.

אבי אב הרחמן, חמול עלי מעתה, ולמדני עצה ותחבולה בכל עת איך להתנהג מעתה, באופן שאוכל לכבות ולהשקיט ולזכך תבערת הדמים הרעים והעכורים שלא יבערו יותר מהמידה לא לימין ולא לשמאל, ולסנן ולזכך הדמים מהשמרים ומרבוי העכירות שבהם, באופן שלא אוסיף לחשוב שום מחשבה רעה ולא יוסיף [ולא אניח] עוד האש הרע לבער בי כלל. ולא אשרף ולא אוקיד עוד את הלחלוחית שבי על ידי רבוי התאות, רק אתרחק באמת מכל התאות רעות ובפרט מתאות המשגל.

ולא אבלבל את דעתי עוד, רק אזכה להמשיך בכל פעם קדושת הכנפי ראה בגשמיות ורוחניות שירחפו וינשבו על הלב, ויכבו וישקיטו את תבערת חמום הלב, באופן שיתקים בשלמות כל הלחלוחית והשמנונית שבגופי ויעלה כל הלחלוחית והשמנונית למחי בקדושה ובטהרה. ועל ידם יאיר המח באור גדול, ויהיה מוחי ושכלי זך וצח, ומאיר באור גדול תמיד, "בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה" במלאכת הקדש, הולך ואור בהארה יתרה בכל פעם למעלה למעלה בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה.

תפילה לדלקת ריאות – המשך תפילות…

רבונו של עולם, השם פה לאדם, זכני להשלים שכלי בתכלית השלמות. ועל ידי זה אזכה לבטחון שלם, ולהרבות בצדקה לעניים הגונים, עד שאזכה לשלמות הדיבור, ולעשות מכל הקולות והשירות והצפצופים דיבורים שלמים קדושים וטהורים [ואזכה להרבות בדיבורי אמונה תפילה ותורה שהם עיקר החכמה והקדושה].

מלא רחמים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, אמצני וחזקני בבטחון שלם בכל עת, באופן שאזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולהתחזק בכל עוז ותעצומות בכל עסקי מצוה וזכות הרבים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים. ואזכה על ידי הצדקה להשלים הדיבור דקדושה בשלמות. ואזכה לעשות מכל הקולות והצפצופים דבורים שלמים. ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר האדם בתכלית השלמות.

ועל ידי כל זאת… תזכנו שתהיה הראה אצלנו בשלמות תמיד, בגשמיות ורוחניות, ותשמרנו ותצילנו תמיד שלא יהיה לנו שום פגם וחסרון וחשש וכאב בהראה [ריאות] לא בגשמיות ולא ברוחניות [לא דלקת ריאות לא סרטן ריאות ל COPD וכדומה.., אם מתפלל על חולה יפריש מעות לדצקה פילו פרוטה ויזכיר את שם החולה ושם האמא]

רק תהיה הראה תמימה ושלמה בנו [פלוני/ת בן פלונית] תמיד, עד שנזכה להמשיך עלינו קדושת הראה הקדושה משרשה העליון למעלה, שהיא כלולה מכל התקונים הקדושים האלה שהזכרנו לפניך. וברחמיך הרבים תמלא כל חפצנו לטובה, ותמשיך ותאיר עלינו כל התיקונים האלה בתכלית השלמות, שהם תיקון האמונה, ותיקון הברית, והמוחין, ובטול הגאוה, ותיקון החלום, ותיקון המאכלים… ותיקון הדיבור… ותיקון הצדקה… ותיקון הריאות..

ותרפאנו רפואה שלמה בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאת, ובפרט מחליי הראה [מדלקת ריאות וכדומה ובפרט לפלוני/ת בן/ת לפונית] חס ושלום. ונזכה שתהיה הראה בשלמות אצלנו תמיד, בגשמיות ורוחניות, ותתנהג הראה במזג השווה תמיד, ותמשיך לנו בכל עת ורגע רוח חיים דקדושה לתוך כנפי הראה, ויהיו כנפי הראה סוככים בכנפיהם על הלב. וירחפו בכנפיהם וימשיכו רוח חיים דקדשה בגשמיות ורוחניות לתוך כל אברי הגוף וגידיו ועורקיו.

ותחזק ותבריא את הראה הקדושה, שתהיה הראה בשלמות תמיד אצלנו ואצל כל עמך בית ישראל, בגשמיות וברוחניות, ותתנהג תמיד במזג השוה כראוי, ותצילנו ברחמיך מכל מיני חליי הראה ומכל החלאים שבעולם. ונזכה שיתתקן וימשך עלינו קדושת כל הדברים שהזכרתי לפניך, על ידי הראה הקדושה. ותצילני מהבלי עולם הזה, מהבל מעשה תעתועים, ונזכה לתקן כל ההבלים שבעולם, לבררם ולהעלותם ולהפכם להבלים שבקדושה, לדבר דבורי תורה ותפילה באמת בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב.

יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה. יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך. יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו". חננו ועננו ושמע תפלתנו. כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפלה:

לחולי ריאות טוב לעשות פדיון נפש

או להרשם לתפילות מועילות ב- מוקד התפילות והישועות

בישיבת ברסלב בכותל ובקברות צדיקיםתיקון הכללי | אתר תפילות ישראל

ונשאר לנו לבשר לכם רפואה שלימה בלי צער מיותר (כי צער מכפר עוון, והמחלה בטח לא באה בלי סיבה, רק שנזכה למצוא את הסיבה ולהמתיקה ע"י חזרה בתשובה ותפילה להתקרב להשם יתברך ולהתעלות בתורה ומצוות ומעשים טובים לחיי נצח נצחים, אמן ואמן).
הראה עוד

מאמר מקושר

4 תגובות

כתיבת תגובה