תפילה להמתקת הדינים מעל ישראל

נכון

אנא ה', רחמיך רבים מאד, אל תעשה עמי כחטאי ולא תגמל עמנו כעוונותינו, ועשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים ושמרה נפשינו והצילנינו מדינים הקשים האלו הנמשכין דרך הסטרא אחרא.

ותרחם עלי ותהיה בעזרינו, ותתן לנו דעת ושכל דקדושה, לעסוק בתורתך באמת, באופן שנזכה להמתיק גם כל הדינים הקדושים הנמשכין דרך הקדשה שהם בחינות גבורות יצחק, אשר כל
אלו הדינים הקדושים הם לטובה, גם אותם אזכה להמתיק שיתהפכו לחסדים גמורים. מכל שכן שלא ישתלשל מהם חס ושלום שום דינים קשים רחמנא לצלן (על אף אחד מעמך ישראל, ובפרט בימים אלו של מבצע "עופרת יצוקה" תשמור אותנו ברחמים): 

רבונו של עולם ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והייסורים העוברים עלי ועלינו בכלליות ישראל ובפרטיות, מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן, וכל המניעות והבלבולים המונעים ומבלבלים אותנו מעבודתך,

כולם נשלחים מאיתך לטובתנו, ואם אנחנו חושבים אותם לרעות חס ושלום, אלוהים חשבה לטובה,

כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עיקר ההתקרבות,

ואתה מוכיח ומיסר ומנסה ומצרף אותנו לטובתנו, כמו שכתוב: "כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך".

אבל מרבוי חלישות נפשנו, מרבוי עוונותינו, ומעצם עכירת וגשמיות גופנו, אין אנו יכולים לקבל אפלו דיניך הקדושים,

כי הייסורים (והפחד ממלחמה וטילים והטירו האחזרי של הגויים על תמימי הצאן עמך ישראל) והמניעות – מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל".

עד אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו. ובפרט אנכי הדל והאביון וכו' אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו', (ויפרש כל שיחתו ופחדיו ומצב ישראל בימים אלו וגם כל אחד על צרכיו האישים וכד')….

אוהב ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה