תפילה להצלחה במבחן

תפילה להצלחה במבחן. תפילה להצלחה בטסט. מסוגלים מאד ליישוב הדעת וזיכרון - להצלחה במבחנים ובכל החיים!

תפילה להצלחה במבחן. עוברים תקופת מבחנים?
יואווו הראש מתפוצץ, איך אני יזכור את כל החומר למבחן?

בלי לחץ! רק עם שמחה אמונה ותפילה – הכל יתהפך לטובה ולברכה.
לפניכם לקט תפילות מספרי קודש תפילה להצלחה במבחנים / ותפילה להצלחה בטסט.., וכדו'
המסוגלים מאד ליישוב הדעת וזיכרון טוב להצלחה במבחנים ובחיים!

תפילה להצלחה במבחן

לפני קריאת תפילה להצלחה במבחן – יש לזכור:
ההצלחה תלויה דבר ראשון בהקשבה וריכוז בשיעור, וכמובן חזרה ושינון של החומר הנלמד,
ומי שלא יעשה כן גם אלף תפילות לא יעזרו לו, והדבר פשוט הוא וקל להבין!
אבל מי שכן עשה את השתדלות הנכונה – רק שהוא לחוץ שמא ישכח
או השאלות יהיו קשות או יתבלבל ולא יסביר נכון או לא ידע איך לענות וכו'
על זה וכדומה התפילה בע"ה תעזור לו!

על מה צריך להתפלל להצלחה במבחן ?

לחץ פחדים וחששות !
הם אלו שמשתקים את האדם לחשוב נכון וישר, לסדר ולשלוף מתאי המחשבה את החומר הנלמד.
(הערה: מי שיש לו בעיות זיכרון זה עניין אחר).

על כן טוב ומומלץ לפני מבחן להתפלל כמובן תפילה להצלחה במבחן ולקחת,
תמצית פרחי באך כגון רסקיו וחבריו, המשחררים לחצים ומתחים,
ולמי שצריך רטלין לריכוז שיקח מצווה רבה במקום שיהי' מתוסכל ועצבני ולא רגוע
וזה לא יועיל לו למבחן וגם לא ישגע אחרים הסובבים אותו..!

ועכשיו אחרי שעשינו את ההשתדלות הנכונה והבנו על מה להתפלל – זה הזמן להתפלל !

תפילה להצלחה במבחן

(תְּהִלִּים קי"א) : "רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת ה' שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם תְּהִֵלָּתוֹ עוֹמֶדֶת לָעַד.
אנא עזרני להצליח במבחן שאני עומד/ת לעשות.
עזרני לזכור את הדברים שלמדתי למבחן, ואצליח להבין את השאלות הנשאלות במבחן,
ולסדר את החומר שלמדתי לפי השאלה, ולכתוב תשובות בצורה נקיה ומסודרת ולא בלחץ ובלבול.

רק להיות מרוכז/ת שלא אתרגש ולא אשכח ולא אטעה,
רק אכתוב את הדברים הנכונים כנ"ל ובצורה ברורה.
אנא שמע את תפילה להצלחה במבחן שלי וענני ברחמים!

*****

האר עיני וכוון את מעשי גם בדברים שאני מסופק/ת בהם.
ואזכה למצוא חן ושכל טוב עיני אלוקים ואדם.

ויתקיים בי (תְּהִלִּים קי"א): "רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת ה' שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם תְּהִֵלָּתוֹ עוֹמֶדֶת לָעַד.
בחינת שכל הנקנה שהוא בחינת מעשים טובים,
כשם שכתוב ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם ל'לומדיהם' לא נאמר אלא 'לעושיהם',
כשם שאמרו חכמינו ז"ל כי עיקר הטוב והמתיקות של השכל הוא כשבא לידי מעשה.
כי עיקר הלימוד דקדושה הוא ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים,
שזהו עיקר החכמה כשם שכתוב (תהלים קמא) ראשית חכמה יראת ה', וכתיב הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה.

כי באמת עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל שיכיר אותו ית' כ"ש בזוהר הקדוש בגין דשיתמודעין ליה.
ויהי רצון שתקיים בי "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ושם עמו".
וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי.

פסוקי תהלים לומר אחרי התפילה, ולפני המבחן :

פרק ח', כ"א, נ"ז, ע"א, ע"ב. וטוב להפריש מעות לצדקה.
בהצלחה במבחן !

תפילה להצלחה במבחן של החיים !

רבונו של עולם.., זכני זכני, רחמני רחמני, חונני חונני, החזירני בתשובה שלמה לפניך.
"השיבני ואשובה כי אתה אלקי", תן לי תקוה ולא אובד, תן לי רוח והצלה אמתיית
רוח והצלה נצחיית, תן לי דבור של תשובה אמתיית.

חוס וחמל עלי למען שמך.., ראה עמידתי דל ורק וחסר, פגום ומקולקל ונשחת מאד, מבולבל ומטורף מאד
(ולחוץ מאד, לפני המבחן – יאמר ויוסיף במילים שלו על איזה מבחן מדובר ומה מלחיץ אותו לפני המבחן…).
הצל ספינה המטורפת בים באין עוזר וסומך..,

הצילני נא ברחמיך הרבים, הושיעני נא אבי אב הרחמן,
הצליחני נא הצלחה האמתיית, הצלחה הנצחיית,
שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחיית
שאזכה להרויח רוח האמיתי מה שאפשר להרויח בזה העולם בלי שיעור וערך ומספר,
עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם !

אנא נורא קדוש, מלא רחמים רבים, זכנו לצעוק אליך באמת מעומק הלב מעמקי עמקים,
כאשר אנחנו צריכים לקרוא אליך עתה, כאשר נגלה לפניך אדון כל, את כל נגעי לבבנו של כל אחד ואחד בפרטיות.

עזרנו לצעוק אליך מן הלב בקול עמוק באמת בקול דממה דקה, באופן שנזכה לעורר עלינו
פלאי רחמיך וחסדיך וחנינותיך וישועותיך והצלותיך הנפלאות והנוראות מאד.
עד שנזכה לעורר ולגלות עצות אמתיות, עצות עמוקות, מתוך עומק החושך אפלה הזאת שנלכדנו בה מאד בעוונותינו הרבים.

תפילה להצלחה במבחן מסירת שמות חינם לברכה

כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, עושה גדולות עד אין חקר ניסים ונפלאות עד אין מספר,
ואתה גולה "עמקות מני חושך" ומוציא "לאור צלמות". הוציאנו מאפלה לאורה.
עשה עמנו פלאות, ותשפיע עלינו ותגלה לנו עצות מרחוק, באופן שנזכה לגדל האמונה הקדושה על ידי זה.

ורחם עלינו ברחמיך הרבים, וחננו מאתך חכמה בינה ודעת דקדושה,
באופן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה שהם "מים עמקים עצה בלב איש",
שנזכה כולנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לגלות ולהאיר עצות עמקות מתוך עומק החושך.

תפילה לעיצה טובה

ותתקננו בעצה טובה מלפניך, ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם. ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים,
שלא יפלו עלינו ספקות בשום דבר שבעולם, רק תמיד נזכה במהירות ובנקל לעצות שלמות, עצות אמתיות, כרצונך הטוב,
בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון, באופן שנזכה להצליח הצלחה האמתיית והנצחיית, בזה העולם העובר, לילך בדרכיך הטובים,
ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם, ונזכה לקיים עצותיך האמתיות והנכונות, "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני":

תפילה לעורר רחמנות

הרחמנות מכל הרחמנות הוא מה שאתה חושב מחשבות בכל עת ורגע לבל ידח ממך נדח לעת התחיה,
שאז יהיה עיקר יום הדין הגדול והנורא, אשר אפילו כל הצדיקים הגדולים האמתיים חרדים וזוחלים ממנו.

ועיקר הרחמנות והישועה וההצלחה והתקוה הוא מי שזוכה לקבל ישועה ורחמים
להצליח על ידי זה לעת ההוא, שהוא עת התחייה, בעת שאתה עתיד להחיות מתים ברחמים רבים.
אשרי הזוכה לרחמנות אמתי הזאת, אשרי המחכה בעולם הזה כל ימי חייו וכל שעותיו ורגעיו לזכות לזאת הרחמנות,
שהוא עיקר התכלית מכל ימות עולם. וחוץ מזה הכל הבל ורעות רוח:

סגולה להצלחה במבחן או לראיון עבודה

שידליק נר עבור הצדיק רבי לוי יצחק (מברדיצו'ב) בן שרה סאשע, ויתן לכמה פרוטות לצדקה ויבקש להצלחה.
וכן יכתוב בתחילת המבחן בקטן "בזכות הצדיק רבי לוי יצחק בן שרה סאשע".

סגולה גדולה להצלחה במבחנים ובחיים

ידליק נר עבור דוד המלך, במשך שלושה עשר ימים, ויתן פרוטה לצדקה ליד הנר, ויאמר 13 פעמים פרק יג בתהלים וביום ה 13 יבקש בקשתו.

כדאי להקפיד לעשות זאת באותה שעה בכל יום פרט לשבת שיש או להקדים
שעה לפני השקיעה בערב שבת או לאחר בשעה וחצי אחר צאת הכוכבים של מוצאי שבת.

פרק תהילים

לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד. עַד אָנָה יְהוָה, תִּשְׁכָּחֵנִי נֶצַח;
עַד אָנָה, תַּסְתִּיר אֶת פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי. עַד אָנָה אָשִׁית עֵצוֹת, בְּנַפְשִׁי יָגוֹן בִּלְבָבִי יוֹמָם;
עַד אָנָה, יָרוּם אֹיְבִי עָלָי. הַבִּיטָה עֲנֵנִי, יְהוָה אֱלֹהָי;
הָאִירָה עֵינַי, פֶּן אִישַׁן הַמָּוֶת. פֶּן יֹאמַר אֹיְבִי יְכָלְתִּיו;
צָרַי יָגִילוּ, כִּי אֶמּוֹט. וַאֲנִי, בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי, בִּישׁוּעָתֶךָ:
אָשִׁירָה לַיהוָה, כִּי גָמַל עָלָי. (רבי יונתן אייבשיץ).

סגולה להצלחה במשא ומתן

"להחזיק לומדי תורה"
כמובא בספרים על הסכם "יששכר זבולון" שלפעמים בן אדם בספק אם יצליח בעסק או לא,
אבל בזה בטוח לו שיצליח, שיש לו זכות אצל לומדי התורה.

עוד תפילות מומלצות :

עומד/ת לפני מבחן רוצים ברכה להצלחה?
(נשמח לברכך אתכם – חינם – מתאים לכל סוגי התלמידים והסטודנטים)

הראה עוד

מאמר מקושר

17 תגובות

  1. בס"ד
    ברכה ליוסוף אבו מחמוד אל אבו פאטמה גדידה אל נאצר אל פתיח אחוח פי אל גדעד אכבאר סמיכטה
    במבחן… החמורים של המסגד השחור… שיערך בשעה 9:11 בבוקר מחר
    כמו כן ברכה לשליפים שלו שיביאו לו תועלת רבה ושהמשגיח לא ישים לב שהוא בטלפון… אמן ואמן !

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
עומדים לפני מבחן ואתם בלחץ מה יהיה כמה תקבלו ? שלחו חינם את השם שלכם לברכה להצלחה במבחנים ובלימודים - שלכם באהבה חסידי ברסלב