תפילה להצלחה

תפילה להצלחה לקט גדול של תפילות כולל סגולות להצלחה מצדיקים וגדולי ישראל.

דבר ראשון צריך להבין במה תלויה ההצלחה ומהיא הצלחה אמיתית ואז נדע על מה להתפלל !
כידוע שעיקר ההצלחה תלוי בעיצה טובה, וכמו שאמר רבינו נחמן מברסלב על אחד שהתפלל תפילה ערבית וחטף בזריזות את המילים "ותקננו בעיצה טובה מלפניך",
על כן עיקר הכוונה שצריך לכוון כשאומרים תפילה להצלחה לרבי נתן מברסלב, היא לזכות בעיצה אמיתית לזכות תכלית האמיתי מצדיקי אמת,
כי עיקר ההצלחה היא קירבת השם ע"י תשובה שזוכים לחיים – חיי נצח!

תפילה להצלחה:

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

ריבונו של עולם.., הצילני נא ברחמיך הרבים, הושיעני נא אבי אב הרחמן,
הצליחני נא הצלחה האמתית הצלחה הנצחית, שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחית,
שאזכה להרוויח רווח האמיתי מה שאפשר להרוויח בזה העולם בלי שיעור וערך ומספר, עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם!

אנא נורא קדוש, מלא רחמים רבים, זכנו לצעוק אליך באמת מעומק הלב מעמקי עמקים,
כאשר אנחנו צריכים לקרוא אליך עתה, כאשר נגלה לפניך אדון כל, את כל נגעי לבבנו של כל אחד ואחד בפרטיות.

עזרנו לצעוק אליך מן הלב בקול עמוק באמת, בקול דממה דקה,
באופן שנזכה לעורר עלינו פלאי רחמיך וחסדיך וחנינותיך וישועותיך והצלותיך הנפלאות והנוראות מאד.
עד שנזכה לעורר ולגלות עצות אמתיות, עצות עמוקות, מתוך עמוק החושך אפלה הזאת שנלכדנו בה מאד בעוונותינו הרבים.

כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך, עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר,
ואתה גולה "עמקות מני חושך" ומוציא "לאור צלמות". הוציאנו מאפלה לאורה.
עשה עמנו פלאות, ותשפיע עלינו ותגלה לנו עצות מרחוק, באופן שנזכה לגדל האמונה הקדושה על ידי זה.

ורחם עלינו ברחמיך הרבים, וחננו מאתך חכמה בינה ודעת דקדושה,
באופן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה שהם "מים עמקים עצה בלב איש",
שנזכה כלנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לגלות ולהאיר עצות עמקות מתוך עומק החשוך.

תפילה להצלחה תלויה בעיצה טובה :

ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם ותתקננו בעצה טובה מלפניך.
ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים, שלא יפלו עלינו ספקות בשום דבר שבעולם,
רק תמיד נזכה במהירות ובנקל לעצות שלמות, עצות אמתיות, כרצונך הטוב, בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון,

\באופן שנזכה להצליח הצלחה האמתיית והנצחיית, בזה העולם העובר,
לילך בדרכיך הטובים, ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם, ונזכה לקים עצותיך האמתיות והנכונות, "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני":

ותרחם עלינו אבינו אב הרחמן, ותשלח לנו איש תבונות שיש לו נשמה קדושה,
שיהיה לו כח לדלות ולשאוב לנו עצות קדושות עצות עמוקות, כמו שכתוב: "מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה".
ותעזור לנו בזכות וכוח הצדיקים האמתיים, שנזכה להמשיך המשכת רוחניות אלהות לתוך צמצומים.

ותעזרנו ברחמיך שנזכה על ידי מעשינו הטובים לצמצם ולברוא צמצומים וגופים קדושים,
שיהיו כלים מכשרים לקבל לתוכם המשכת רוחניות אלהות בקדושה גדולה כרצונך הטוב.
ונזכה לברוא בכל עת עולמות ובריות חדשות קדושות וטהורות, ולהמשיך תמיד רוחניות אלהות לתוך צמצומים קדושים.

ואתה ברחמיך תשפיע מזון ופרנסה לכל הנבראים והנוצרים והנעשים,
כי אתה זן ומפרנס ברחמיך וחסדיך הרבים מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ולכל הנבראים שבעולם אתה נותן פרנסה תמיד בטובך הגדול,

כמו שכתוב: "נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו".
כי עיקר הרחמנות מכל הרחמנות הוא מה שאתה חושב מחשבות בכל עת ורגע לבל ידח ממך נידח לעת התחיה, שאז יהיה עקר יום הדין הגדול והנורא, אשר אפילו כל הצדיקים הגדולים האמתיים חרדים וזוחלים ממנו.

ועיקר הרחמנות והישועה וההצלחה והתקווה הוא –
מי שזוכה לקבל ישועה ורחמים להצליח על ידי זה לעת ההוא, שהוא עת התחיה, בעת שאתה עתיד להחיות מתים ברחמים רבים.

אשרי הזוכה לרחמנות אמתי הזאת, אשרי המחכה בעולם הזה כל ימי חייו וכל שעותיו ורגעיו לזכות לזאת הרחמנות, שהוא עיקר התכלית מכל ימות עולם. וחוץ מזה הכל הבל ורעות רוח.

סגולה להצלחה :

תפילה להצלחה בחרוזים משפת האידיש מהגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא מחבר "עבודת הפנים",
וכתב שהיא סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, למי שיש לו בקשה, שיאמר תפילה זו שלש פעמים "ויועיל לו".

ריבונו של עולם, אני מתחנן בפניך:
עזור לכל עמך ישראל, וגם לי אני לא בוטח באף אחד רק בך בלבד; איני תולה תקוותי באף אחד, רק בך לבד.
עזרתי אינה מאיש, רק מאיתך ; ובלעדי עזרתך אי אפשר אפילו לעבור את מפתן הדלת בלי כוחך, איננו יכולים להזיז אפילו את הזרת, איני סומך על אף אחד – רק עליך בלבד, ועל רחמנותך וגודל חסדיך, שהם בלי שיעור ומידה.

ריבונו של עולם, אנו זקוקים לקרבתך בכל רגע, כל דקה ושניה בכל צעד ושעל ובכל פסיעה גם כשחלילה רע וגם כאשר שורה הברכה.

ריבונו של עולם, אני מבקש ממך :
עזור לי שאזכה לשמור את עיני, ושאזכה לשקול כל מילה שאני מוציא מפי;
שאזכה שליבי יהיה נכנע וכפוף אליך, ושכל מעשי יהיו ראויים והגונים.
(תפילה להצלחה – מרבי אהרן יוסף לוריא‚ מחבר הספר "עבודת הפנים").

סגולה להצלחה בעבודה ובמשך השבוע

נמצא בכתבי הקודש של הרב הקדוש ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל,
הידוע כ- "אוהב ישראל" מחבר ספר "קדושת לוי",
תפילה להצלחה לאומרה במוצ"ש שלוש פעמים – תפילה והסגולה להצלחה.

עוד סגולה עם תפילה להצלחה – המאריך במוצאי שבת ב'ברכו את ה' המבורך' יהיה לו הצלחה גדולה באותו שבוע. כמקובל מהרב הקדוש מהרח"ו זלה"ה.

תפילה קצרה להצלחה מהשל"ה הקדוש – תפילה קצרה להצלחה.

תפילה להצלחה ושמירה, ניתן לאומרה בכל עת מספר עתיק יומין – ספר הקנה, הועתק במיוחד לזיכוי הרבים, התפילה המצורפת מיוסדת עפ"י תורת הקבלה – מסוגלת ביותר לעבור לתפילה להצלחה לחץ כאן!

תפילה להצלחה :

מתוך ספר עבודת הקודש לחיד"א זצוק"ל זיע"א.

לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינוֹת מִזְמוֹר לְדָוִד: בְּקָרְאִי עֲנֵנִי אֱלֹהֵי צִדְקִי בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי חָנֵּנִי וּשְׁמַע תְּפִלָּתִי: בְּנֵי אִישׁ עַד מֶה כְבוֹדִי לִכְלִמָּה תֶּאֱהָבוּן רִיק תְּבַקְשׁוּ כָזָב סֶלָה: וּדְעוּ כִּי הִפְלָה יְיָ חָסִיד לוֹ יְיָ יִשְׁמַע בְּקָרְאִי אֵלָיו: רִגְזוּ וְאַל תֶּחֱטָאוּ אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם עַל מִשְׁכַּבְכֶם וְדֹמּוּ סֶלָה:זִבְחוּ זִבְחֵי צֶדֶק וּבִטְחוּ אֶל יְיָ: רַבִּים אֹמְרִים מִי יַרְאֵנוּ טוֹב נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְיָ: נָתַתָּה שִׂמְחָה בְלִבִּי מֵעֵת דְּגָנָם וְתִירוֹשָׁם רָבּוּ:בְּשָׁלוֹם יַחְדָּו אֶשְׁכְּבָה וְאִישָׁן כִּי אַתָּה יְיָ לְבָדָד לָבֶטַח תּוֹשִׁיבֵנִי:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב, הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא, אֵל עֶלְיוֹן, אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, שֶׁתַּעֲשֶה לְמַעַן רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּלְמַעַן הַשֵּׁם הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וְהַנּוֹרָא הַמְפוֹרָשׁ בְּע"ב שֵׁמוֹת הַיּוֹצְאִים מִפְּסוּקִים "וַיִּסַּע" "וַיָּבֹא" "וַיֵּט", וּתְרַחֲמֵנוּ וְתִהְיֶה בְּעֶזְרֵנוּ וְתַצִּילֵנוּ מִכָּל רָעוֹת וּפוּרְעָנִיּוֹת וּמִכָּל חוֹלָאִים רָעִים, וְתַאֲרִיךְ יָמֵינוּ וּשְׁנוֹתֵינוּ בַּטּוֹב וּבַנְּעִימִים, וְתַעַזְרֵנוּ לְתַקֵּן אֲשֶׁר פָּגַמְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ עָוִינוּ וּפָשַׁעְנוּ מִנְּעוּרֵינוּ וְעַד עָתָּה. וּתְפַרְנְסֵנוּ בְּרֵיוַח בְּכָבוֹד וְלֹא בְּבִיזוּי, וּמַלֵּא יָדֵינוּ מִבִּרְכוֹתֶיךָ וּמֵעוֹשֶׁר מַתְּנַת יָדֶיךָ.

אָנָּא בְּשֵׁם יְיָ אֱלֹהֵי יִשְֹרָאֵל אֱלֹהִים חַיִּים אֱלֹהֵי מַעַרְכוֹת יִשְֹרָאֵל, בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, בָּרוּךְ יָחִיד וּמְיוּחָד הָיָה הֹוֶה וְיִהְיֶה, בָּרוּךְ שִׁמְךָ וּמְבוֹרָךְ שִׁמְךָ, וּמַלְכוּתְךָ מְרוֹמָם עַל כָּל בְּרָכָה וּתְהִלָּה לְעוֹלָם וָעֶד וּלְנֵצַח נְצָחִים, וּמִשִּׁמְךָ יִרְעֲדוּ גְּדוּדֵי אֵשׁ, וּמְפָאֲרִים שְׁמֶךָ וְשִׁמְךָ לֹא רָאוּ. וּמִשִּׁמְךָ יָנוּס הַיָּם לְאָחוֹר וְכָל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ מְהַדְּרִים שְׁמֶךָ. וַאֲנִי עַבְדְּךָ (פב"פ) עָפָר וָאֵפֶר, רִמָּה וְתוֹלֵעָה, צֵל עוֹבֵר, כְּצִּיץ הַשָּדֶה, בָּאתִי לְהַפִּיל תְּחִנָּתִי וּבַקָּשָׁתִי שֶׁתְּרַחֵם עָלַי וְתַעֲנֶה עֲתִירָתִי וְתִתְּנֵנִי לְחֵן וּלְחֶסֶד בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל רוֹאַי. כִּי אֵל רַחוּם אַתָּה וְקָרוֹב לְכָל קוֹרְאֶיךָ.

בָּרוּךְ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:

כמה עיצות להצלחה מספר המידות ערך הַצְלָחָה

א. כָּל הַמּוֹצִיא מַעַשְׂרוֹתָיו כָּרָאוּי, אֵינוֹ מַפְסִיד כְּלוּם.

ב. תִּתְחַבֵּר לְמַצְלִיחַ וְתַצְלִיחַ.

ג. אֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה אֶלָּא בְּדָבָר הַסָּמוּי מִן הָעַיִן.

ד. הַצְלָחָה – סִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא הִיא.

ה. מִי שֶׁנִּפְסְקָה לוֹ הַהַצְלָחָה וְאֵינוֹ מַצְלִיחַ, לֹא בִּמְהֵרָה יַצְלִיחַ.

ו. תֵּכֶף לְתַלְמִידֵי-חֲכָמִים בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם.

יג. מִי שֶׁאֵינוֹ מְדַבֵּר דְּבָרִים בְּטֵלִים, מַצְלִיחַ בְּכָל מַעֲשָׂיו.

יד. מִי שֶׁאוֹמֵר תָּמִיד אֱמֶת, הוּא מַצְלִיחַ.

טו. עַל-יְדֵי וִדּוּי תַּצְלִיחַ.

טז. הַצְלָחָה בָּא, לְמִי שֶׁמַּאֲכִיל תַּלְמִיד-חָכָם עַל שֻׁלְחָנוֹ.

יז. כְּשֶׁאֵין לְךָ אֱמֶת, אֲזַי נִטָּל מִמְּךָ הַהַצְלָחָה וְנִתָּן לָאֻמּוֹת.

יח. לְהַצְלָחָה תִּשְׁמַע כְּשֶׁהַצַּדִּיק אוֹמֵר יִחוּד הַשֵּׁם, הַיְנוּ שְׁמַע יִשְׂרָאֵל.

יט. עַל-יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים בָּא הַצְלָחָה.

חֵלֶק שֵׁנִי

א. מִי שֶׁהוּא שָׂמֵחַ תָּמִיד, עַל-יְדֵי-זֶה הוּא מַצְלִיחַ.

להצלחה – טוב לומר תיקון הכללי , תפילות נוספות >> תפילה לזיווג , תפילה לפרנסה

זקוק לתפילה להצלחה בעבודה או בחיים ? ההצלחה שלך נמצאת פה !

מוקד התפילות של חסידי ברסלב – מסירת שמות לברכה ותפילה בקברי צדיקים

תפילה להצלחה
תפילה להצלחה
הראה עוד

מאמר מקושר

16 תגובות

  1. בע"ה שיחולו כל הברכות בריאות איתנה הצלחה פרנסה שלום במדינה שלום בין אדם לחבירו ובין אדם למקום ושיתגשמו כל משאלותינו לטובה וירחיק אותנו מייצר הרע ומלשון הרע ושיתן אהבת חינם ונזכה לגאולה בע"ה הוא אחד ואל תפחד אמן

  2. שילדים אדיר קורל ירין בבקשה תשמור עליהם שילבו בשלום ויחזרו בשלום שילבו תמיד בדרכים טובות ומצליחות שכל חלומות שלהם יתגשמו שתמיד יהיו בריאים שניראה מהם הרבה מאוד נחת וחיים מאושרים שהברכה הטובה תמיד תשרור בחייהם שיהיו תמיד סובלניים אחד לשני שיכבדו אותי ואת אביהם ושיפגינו סובלנות כלפי כל בן אנוש באשר הוא שאביהם יהיה בריא ושאני אהיה בריאה בנפש ובגוף אמן ברכה זו הינה ברכה להצלחה על כל המשפחה אמן לאמן שתהיה לי ולנו הרבה פרנסה בריאות אושר לעושר בכבוד ובברכה אמן אמן לאמן.תודה

כתיבת תגובה