תפילה לקניית דירה | תפילה לקניית בית

נמאס מהדירה הישנה ? רגע לפני שאתם קונים דירה חדשה כדאי שתאמרו את התפילה הבאה !

תפילה לקניית דירה או תפילה לקניית בית.

מיוסדת על פי הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – תפילה קמה. (ע"פ תורה רס"ו בליקו"מ).

תפילה לקניית דירה / תפילה לקניית בית

יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים שתשפיע עלינו דעת שלם ואמתי על ידי מצות סוכה הקדושה באופן שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל הצריכים לבנות בית (לקניית דירה, קניית בית) – שלא יזיק לנו הבניין כלל.

ולא יגיע לנו שום סכנה, בגוף ונפש וממון, על ידי בנין ביתנו, רק אדרבא נזכה כל אחד ואחד לבנות בית (לקנות דירה) בקדושה ובטהרה גדולה, בחכמה בתבונה ובדעת דקדושה.

ויקים מקרא שכתוב: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים".

ונבנה ביתנו לשם ה' לעסק בו בתורה ותפלה, ולהכניס בו אורחים הגונים. עד שיהיה ביתינו בית תורה ותפילה בית ועד לחכמים ונקרא שם בשם ה' א-ל עולם:

ריבונו של עולם צרכינו מרבים מאד בלי שעור ודעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם, רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים וזכנו לקיים מצות סוכה בזמנה בשלמות, באופן שנזכה לכל מה שביקשנו מלפניך שלא נגרום חס ושלום מיתת בהמות וחיות בלא זמנן, רק נהיה ניזונים ויונקים תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה.

ותפרוס עלינו סוכת שלומך תמיד, ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה כל אחד ואחד המוכרח לעסוק בבנין שלא יזיק לו הבנין כלל, רק תשמרנו ותגן עלינו בכוח קדושת סוכה, שעמך ישראל מקימים שנזכה לבנות הבית בחכמה אמתיית למען שמך לבד.

ויהיה ביתנו בית שמגדלין בו תורה ותפילה, שנזכה לדבר בביתנו הרבה דברי תורה ותפילה כפי מה שקבלנו מרבותינו הקדושים.

תפילה לקניית בית / תפילה לקניית דירה

נזכה להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה, ורחמים, וחיים, וכל טוב אמתי לנצח, בגשמיות וברוחניות, בזה ובבא.

וברחמיך הרבים תשפיע לנו כל ההוצאות (הממון כספים בלי הלוואות שלא נעמוד בהם או שיגרמו לנו דוחק עוני או לחץ שמקלקל את השלום בית ביניינו או בין המשפחה) וההצטרכות שצריכים לבנין ביתנו בשפע גדול ולא יגיע לנו שום עניות, ולא שום חוסר על ידי בנין (קניית הדירה / קניית הבית) ביתנו.

ולא יטריד אותנו הבנין חס ושלום, ולא יבלבל אותנו כלל מעבודתך באמת.

ותזמין לנו לכל אחד ואחד עצים המסגלים לביתו, ויהיו מסודרים בהבנין כפי הסדר הראוי להם מששת ימי בראשית, ותסבב כל הסיבות לטובה באופן שיהיה הבנין רק לטובה בכל האופנים לנו ולבנינו ולכל יוצאי חלצינו.

מלא רחמים אתה לבד יודע כל מה שנעשה בענין הבנינים וכמה סכנות יש בהם, אבל אתה יודע כמה וכמה מוכרחים לבנות ביתם כי אי אפשר לשבת בחוץ, ובפרט איש ישראלי שצריך בית לעבודתו לקבל בו שבת ויום טוב ולהכניס אורחים, ולגדל בו בניו לתלמוד תורה.

ומה יעשה בשר ודם קרוץ מחומר נבער מדעת ובפרט כמוני היום, לכוון רצונך באמת בענין זה ובכל הענינים, רחם עלינו למען שמך וזכנו להתנהג תמיד כרצונך באמת, "ה' יגמר בעדי, ה' חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף".

ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ה' ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך, ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם".

ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו ויקים בנו מקרא שכתוב: "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

וכמובן שכל אחד יבקש בפה דברים שיש בליבו – כגון שחשוב לו דיירים מסויימים עם חברה מסויימת לילדים, או שכנות טובה או נוחות למקום העבודה, או מי שיש לו/ה פחד אולי יש נזילות או תקינות הדירה בין אם היא מהקבלן או יד שניה… או לפעמים רוצים וחשוב לבקש בקניית הדירה שיהי ניתן תמיד לשלם את המשכנתה בלי קנסות וכדומה כל אחד מה שמסתובב בליבו יוציא בתפילה זאת !

תפילה למכירת דירה | תיקון הכללי

בהצלחה בבנין הבית / קניית הדירה

תגידו כמה אתם הולכים להוציא על הלוואה ו/או משכנתא ?

אז שווה לכם שתוציאו כמה שקלים לצדקה

כדי שיתפללו עבורכם שיהי' הכל בשלום ושתשכון הברכה בביתכם

שווה להשקיע !!

לתרומות / תפילה / פדיון – נפש

כנסו לתרומה באופן מאובטח באתר

או שלחו הודעה בוואטסאפ 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

4 תגובות

כתיבת תגובה