תפילה לשמחה ורוגע נפשי

למי שמרגיש לחץ בחיים כדאי להשקיע 5 דקות בתפילה לשמחה ורוגע נפשי שתעזור לכם מאד להרגע ולקחת את החיים באיזי ובפרופורציה המתאימה ובאמונה שלימה – שזה עיקר הרוגע נפשי של האדם:

תפילה לשמחה ורוגע נפשי :

אדון השמחה והחדוה, אשר עז וחדוה במקומך, ואין עצבות לפניך כלל.

עזרני והושיעני ברחמיך הרבים שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמיד, ותלמדני דעת ודרך עצה תודיעני, באופן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד על היגון והאנחה והעצבות, להרחיקם מעלי ומעל גבולי, לבלי להניחם לכנוס לאחוז ולנגוע בי כלל חס ושלום, רק להתגבר בכל עז להמשיך עלי שמחה וחדוה תמיד,

אגילה ואשמחה בך ובישועתך הגדולה, ובנפלאותיך וחסדיך הרבים והעצומים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי. אשר בחסדיך הנפלאים תמכת גורלי להיות מזרע ישראל עם קדשך, אשר נתת לנו תורת אמת וחיי עולם נטעת בתוכנו.

"חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי".

זכני ברחמיך הרבים להתגבר ולהתחזק בכל עת, להמשיך עלי השמחה הגדולה והנפלאה הזאת תמיד.

ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גדולה כל כך, עד שתגיע השמחה לרגלי שאזכה לרקד מחמת שמחה.

ובפרט בשבתות ה' ובמועדי ה' מקראי קדש ובחנכה ופורים ובשארי שמחות של מצוה, תהיה בעזרי תמיד לשמחני בכל עז עד שאזכה לרקד הרבה מחמת שמחה.

ואזכה לעסוק בתורה ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שהשמחה תגיע עד רגלי, ואזכה להעלות את הרגלין למעלה, ועל ידי זה תרחם ותעלה ותקים את כל תומכי אוריתא שהם סמכי קשוט המחזיקים בלומדי תורה ונותנים להם מתת ידם הטובה [ושאר כל הבחינות הנקראים רגלים – עיין בליקוטי מוהר"ן הרבה מהם]:

1- תפילה לשלווה ורוגע | 2- תפילה לשלוות הנפש

בשמחה תמיד – ורק בשמחה

ישיבת ברסלב מאיר

לעוד תפילות ומאמרים להתחזק בשמחה כנסו :

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה