תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

תפילה מהקבלה – זאת התפילה צריך לומר בכוונה גדולה לגלות ולהעלות מלכות השם בעולם.
כדאי לקרוא אותה – רק כדאי לראות ולהבין מהם תפילות מהקבלה ומהי קבלה מעשית.
ושלא כל אחד ראוי לעסוק ולהתפלל בכוונות מתוכה…

שימו לב : לא להוציא שמות מלאכים בפה – הם יכולים להתנקם באדם שלא ראוי לכך !
כמו כן אחרי שתעיינו בתפילה – תראו את ההבדל וכמה שהתפילות של רבי נתן מברסלב פשוטות ומקרבות.
הם תפילות של כלל ישראל כמו ספר תהילים וכדאי להשקיע בהם !

תפילה מהקבלה :

ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם, אלהי יצחק, ואלהי יעקב,
האל הגדול הגבור והנורא, אל עליון קונה שמים וארץ, אתה הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יתגדל שמך, יתהדר שמך, יתוועד שמך, יתנצח שמך, ישתנה שמך, יתנשא שמך וזכרך לעולם ולעולמי עולמים.

מושבך על כסא הכבוד, וחיות עולות בכסא כבוד, אתה אש וכסאך אש, וחיות הקודש אש, ומשרתך אש לוהט, אתה אש אוכלה, אש שר על כל השרים ומרכבותיך על האופנים שלח אלי (פלוני/ת בן/ת פלונית) אמתך (לא להזכיר בפה את שמות המלאכים – להדרך מ"ן בר"א דרמ"ן דהוא ממונה על משרתי יה) וירחיב לבי ופי כמעיין המתגבר וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו וגו' בא"ה על שמות שמך הגדול רומה ה' בעוזך נשירה ונזמרה גבורתך יודו שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא אשירה לה' בחיי אומרה לאלהי בעודי:

אמרו כל היודע רז זה מובטח לו שהוא בן עה"ב וניצול מדינה של גיהנם ומכל מיני פורעניות ומיני גזירות קשות המתרגשות לבא בעולם וניצול מכל מיני כשפים שהוא ממלט לנו ומשיזיב לנו ומפרק לנו ומפלט לי פב"ב ותציל אותי מכל דבר רע מכל גזירות קשות ומכל מיני פורעניות למען שמו הגדול:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה