תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

תפילה נגד כישופים

אם תבקש להסיר לב האשה ולא תשמע אלא אליך

קח מזיעת אפך ופניך בכלי זכוכית חדש וקח טס נחשת אחד וכתוב על הטס קסיטרו"ן שם השוט"ר ושמות למלאכים והלך לתוכה ואמור על דעת פניך משביע אני עליכם מלאכי מדע (נ"א מזע) שתהפכו את לב פלונית או פלוני בן פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ותהיה לבה או לבו מהרה אלי וקח הצלוחית וטמנה במקום מעברה וזה כתוב ביום ה' בד' שעות ביום שאין יום ה' אחריו באותו חודש ואלו המלאכים והשוטר היא פלמי"א ואלה משרתיו אברי"ה אזמד"הי רמנ"הי אמנה"ר אפמ"ך פטיב"זא טובי"אל גלו"אל אופר"י גמת"י אודני"אל מני"אל ובמת"י סרט"ן סבקת"ני במרתיא"ל סרפי"ת כרסו"ין אמא"ף ככהי"ד הסתי"ד סתריא"ל אליס"ס הלסיא"ל.סורס"פי קרכוטו"ת מלכיא"ל ל אחס"ף אמיא"ל פרט"ס גדיא"ל סבכיא"ל כוכ"ב אלה הם המלאכים המשרתים בט"ס ואלה הם המלאכים המסיתים את לב המלך ודעת הגדולים ואת לב בני אדם:

ואם תרצה להביא אדם נכבד או אם בקשת להראות דיוקנו לאוהבך או לריעך מאלו הדברים המופלאים של ספר הקדוש והנכבד הזה הנזכרים הזכיר שמות המלאכים הקדושים האלה ושם השוטר ותצלח. ואלה שמות המלאכים המשרתים את דלקי"אל העומד במעון השלישי והוא מושל בלהבי אש נור"ה אוי"ל מלכ"י חוליא"ל הריא"ל שלמיא"ל חבוא"ל… עד כאן רמזים וסודות וכאן והילך תרבו בתפילות בקשות ותחינות ותראו ישועות

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה