תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

בקשה :

לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך אדוני האדונים הממלכה והמתנשא לכל לראש מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו מלך מלכי המלכים, ומי יוכל לספר ולהשמיע תהלתו ומי יוכל להגיד גבורותיו וכח מעשיו מי יוכל לספר רוב פלאותיו, ומי יש בו מחשבה לספר חסדיו אשריהם ישראל אשר שמו בטחונם עליו ובמצותיו חפצו מאד שהקב"ה אוהב אותם ומרחם עליהם כרחם אב על בנים ומדריכן באורח חיים ומצילן מדרך המות.

הדריך אותי פב"פ בדרך חיים אשר בטחוני שמתי עליך מי כאדונינו מי כאלהינו מי כמלכנו מי כמושיענו אין כאלהינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו נודה לאלהינו נודה לאדונינו נודה למלכנו נודה למושיענו נברך לאלוהנו נברך לאדו' נברך למלכנו נברך למושיענו לך הגדולה לך הגבורה לך נאה הגדולה והמלכות לך ההוד לך נאה הדר ומלכות לך העזוז לך נאה הכבוד והעוז כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים ושמי השמים וכל צבאם והארץ וכל אשר בהם יודוך ה' אל ראשון ואחרון כי אתה ה' ראשון לכל ראשונים אחרון לכל אחרונים אתה גבור חיל ורב להושיע ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך:

אותיות א.ת.ה על דרך האלפא ביתא

אל במאמרך אדונינו צדק צבא ישראל מיחלי צדקך בך יצדקו סלה צדקותיך ירוממו לרומם לך יפצחו פה ויענו ויאמרו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אתה קדוש ושמך קדוש אתה אדיר ושמך אדיר אתה אמיץ ושמך אמיץ אתה אמת ושמך אמת | אתה ברוך ושמך ברוך אתה בחור ושמך בחור | אתה גדול ושמך גדול אתה גבור ושמך גבור אתה גאה ושמך גאה | אתה דגול ושמך דגול | אתה הדור ושמך הדור | אתה ותיק ושמך ותיק אתה ועד ושמך ועד | אתה זך ושמך זך אתה זקוק ושמך זקוק | אתה חסין ושמך חסין אתה חי ושמך חי אתה טהור ושמך טהור אתה יקר ושמך יקר אתה ישר ושמך ישר אתה יחיד ושמך יחיד אתה כביר ושמך כביר אתה לוהט ושמך לוהט אתה מרום ושמך מרום אתה מתוק ושמך מתוק אתה נורא ושמך נורא אתה נעים ושמך נעים אתה נערץ ושמך נערץ אתה סובל ושמך סובל אתה סומך ושמך סומך אתה עזוז ושמך עזוז אתה עתיק ושמך עתיק אתה פאר ושמך פאר אתה צדיק ושמך צדיק אתה צח ושמך צח אתה קדוש ושמך קדוש אתה רחום ושמך רחום אתה שפיר ושמך שפיר אתה שדי ושמך שדי אתה תמים ושמך תמים בא"י האל הקדוש א"ס:

עלינו לשבחך ולפארך ולגדלך וליחדך צור העולמים אדון כל העולמים ואדון כל הבריות ואלהי כל הנפשות חי החיים ראשון ואחרון:

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה