תפילה נגד שכן רע / שכנים רעים

הסגולה הכי טובה היא תפילה נגד שכן רע או שכנים רעים היא תפילה לשלום!

שאלה לרב:
איזה סגולה יש נגד שכן רע / שכנים רעים?
לבניין שלנו משפחה חדשה, והמשפחה הזאת מתנהגים בצורה שעד היום לא הייתה בבנין וממש מפריעים לשלווה של בניין,
ביקשנו מהם יפה – הם לא מתייחסים. איזו סגולה או תפילה נגד שכנים רעים.

תשובת הרב:
דבר ראשון לא יודע אם שכנים רעים זאת ההגדרה
סה"כ בהשערה שלי הם באו ממקום אחר עם אופי וומנטליות אחרת,
לא מחונכים בייחס לשכונה או תושבי הבניין שלכם,
וגסים בכך שלא מבנים את מה שגורמים לתושבי בניין.

הכי טוב להתפלל עם השלום וגם להתפלל על הסבלנות – לשמור על קור רוח,
וכשהיחסים יתחילו להבנות – אז ההערה תהיה יותר במקום ותתקבל יותר בהבנה!

תפילה נגד שכנים רעים

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְדֹוָד אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי
שֶׁתַּצִּילֵנִי הַיּוֹם וּבְכָל יוֹם מֵעַזֵּי פָנִים וּמֵעַזּוּת פָּנִים.
מֵאָדָם רָע. וּמֵחָבֵר רָע. וּמִשָּׁכֵן רָע. וּמִפֶּגַע רָע.
וּמִשָּׂטָן הַמַּשְׁחִית. מִדִּין קָשֶׁה וּמִבַּעַל דִּין קָשֶׁה.
בֵּין שֶׁהוּא בֶן בְּרִית וּבֵין שֶׁאֵינוֹ בֶן בְּרִית:

ותשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה!

הסגולה הכי טובה – תפילה נגד שכן רע

© ערוך ומלוקט ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר מהליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

אנא השם תברך אותנו בשלומך הטוב, ותשפיע שלום על עמך ישראל לעולם, שיהיה שלום בין כל ישראל בין אחד לחברו ובין איש לאשתו ובין השכנים פה בבניין, שכל אחד ירגיש את השני ולא יצער אותו רק יראה לעשות טוב לשני ובטח לא להזיקו. ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקנטור בין כל ישראל עמך לעולם. ויתרבה ויתגדל השלום, עד שימשך שלום בין כל באי עולם עד שיכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת, שיסתכל על תכליתו הנצחי, ולא יבלה ימיו להבל ולריק, עד שישליכו כל איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, וישובו כולם אליך באמת לעבדך באמת ביראה ובאהבה.

ותזכנו לקבל שבת שלום בשמחה וחדוה גדולה ועצומה תמיד, ותפרוס עלינו סוכת שלומך. ונזכה שיהיה שלום בגופנו. ותרפאנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא יהיה מחלוקת בין הארבע יסודות שבגופנו, רק כלם יתנהגו במזג השווה בשלום גדול. ותזכני ברחמיך הרבים למידת השלום. ואזכה להיות אוהב שלום ורודף שלום תמיד, כמו שכתוב: "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו". ואזכה בכל עת לעשות שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ותשמרני ותצילני ברחמיך הרבים ממידת הניצחון ומחלקת דסטרא אחרא.

אדון השלום מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא את הכל עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחז במידת השלום, ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו ובין השכנים, ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם, כי אתה עושה שלום במרומך, ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים, ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום ביניהם, כן תמשיך שלום גדול עלינו (עם כל הצער והמחלוקת שיש בין השכנים פה בבניין) ועל כל העולם כלו, באופן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויכללו כלם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת, ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, יהוה שלום, ברכנו בשלום, ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות:

רחם עלינו למען שמך, ושים שלום בעולם, כי אתה יודע כמה וכמה מזיק המחלקת לישראל.
רחם רחם, מלא רחמים, ועשה בנפלאותיך ונוראותיך באופן שתמשיך שלום בעולם באמת.

ויקים מהרה מקרא שכתוב:
וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול.
וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך.
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך.

יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום,
ותחננו ותקיים בנו הכתוב "ישא יהוה פניו אליך, וישם לך שלום,
עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן,

(ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם בכל אתר ואתר ובכללם בין השכנים ………. פה יפרטו את מה שקורה בבניין עם השכנים ומה שמפריע לשכנים הוותיקים).
ויתקבלו הדברים בהבנה ולא יהיה שום קנאה ושנאה וקנטור, ולא שום דבר מריבה ומחלקת בין השכנים פה בבניין, ועל עמך ישראל הכשרים החפצים ומשתוקקים ומתגעגעים לעבדך באמת, ובפרט על הצדיקים והחכמים האמתים.

"בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר יהוה ורפאתיו".
ועכשיו ילכו עם חיוך וקבלת פנים יפה לשכנים החדשים, ובעדינות רבה יסבירו שהפרט הזה והזה מפריע לכמה שכנים….!

בהצלחה ! ניתן לעשות גם פדיון נפש שיסורו הדינים והדיבורים יתקבלו בהבנה.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה