תפילה נפלאה לחודש טוב ומבורך

מאת גאון עוזנו ותפארתנו הבן איש חי זצ"ל

תפילה נפלאה לחודש טוב ומבורך :

מאת גאון עוזנו ותפארתנו הבן איש חי זצ"ל.

אלוקינו ואלוקי אבותינו, חדש עלינו את החודש הזה, חודש כסלו,
לטובה ולברכה,
לששון ולשמחה,
לחיים טובים ולשלום.
ויהיו כל ימי החודש הזה, הוא חודש יש לומר את שם החודש _____ , ברוכים, טובים ומתוקנים. ותבשרנו בהם בשורות טובות, ותשמעינו בהם ששון ושמחה. ותחוננו בהם חכמה, בינה ודעת מאיתך, ונהיה מדובקים בתלמוד-תורה. ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו.
ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו:
שערי אורה,
שערי אהבה ואחוה,
שערי ברכה,
שערי בינה,
שערי גדולה,
שערי גילה,
שערי דעת,
שערי הוד והדר,
שערי הרוחה והצלחה,
שערי ועד טוב,
שערי ותרנות,
שערי זכויות,
שערי חדוה,
שערי חוכמה,
שערי חמלה,
שערי חיים טובים,
שערי חן וחסד,
שערי טובה,
שערי ישועה,
שערי כלכלה,
שערי לימוד תורה לשמה,
שערי מזון טוב,
שערי נדיבות,
שערי נעימות,
שערי סמיכה,
שערי עזרה,
שערי עושר,
שערי פדות,
שערי פרנסה טובה,
שערי צדקה,
שערי צהלה,
שערי צמח,
שערי קוממיות,
שערי קרון-פנים,
שערי רפואה שלימה,
שערי רצון,
שערי רחמים,
שערי שלום,
שערי שלוה,
שערי תשובה,
שערי תורה,
שערי תפילה,
שערי תשועה.
"תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח".
"יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

חודש טוב ומבורך!

תפילה נוספת לראש חודש

יהי לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך אבא שבשמיים,
שתיתן לנו את ראש חודש זה חודש כסלו
לטובה ,וברכה ,לפרנסה טובה לחיים ארוכים,
לשלום ושלווה ,ואחווה ורעות,
למציאת זיווגים,ופריה ורביה ,
בריאות והצלחה מעשים טובים ,
אנא אלי ברחמיך ובחסדיך תזכה את כול עם ישראל שימלאו
ימינו בחיים טובים מלאה אהבה ,אחווה ורעות שלא תבוא מחלוקת
ולא מריבות ולא פרידות ולא אלמנות ולא אלמנים
ולא גרושות ולא גרושים ולא יתומים ולא מפילות מקרב עם ישראל
ושלא תבוא קטטה בקרב עמך ישראל שמור עלנו מאויבנו,
ובמיוחד מאוהבינו,שתזכה אותנו לגדל את ילדינו לתורה ומעשים טובים וניזכה לראות את זיב שכינה מבעד לעננים ושלח את משיח צדקנו במהרה
ובקרוב, אנא ממך מלאה משאלות לבנו לטובה ותעשה מה שטוב למען עם ישראל ושמשאלות לבנו ובקשתנו יתמלאו במהרה לטובה ולברכה וברחמים ולא יצליח יצר הרע לקטרג על עמך ישראל ומלאכי הרחמים וסליחות ימליצו עלינו לטובה אמן ואמן.

תפילות נוספות לראש חודש בקישור הבא – תפילה לראש חודש

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה