תפילה על רחל אמנו

תפילה על רחל אמנו – (חלק מתפילה שחיבר רבי אהרן אלידי הובא בסוף ספר סדר משמרה קושטא תפ.)

תפילה על רחל אמנו – רחם נא אלוקינו על רחל אמנו.

אנא ה' האלוקים, אלוקי אברהם יצחק וישראל עבדיך, זכרנו ברצון עמך ופקדנו בישועתך, ופקד נא גפן זאת וכנה אשר נטעה ימינך, כי בוססו צרים מקדשך לארץ חיללו משכן שמך, ועד מה ה' תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך, אל באפך תוכיחנו ואל בחמתך תייסרנו…

חמול ורחם וחוסה ונחם וחן על רחל אמנו הנקראת עקרת הבית הנעלבת, והרימה מן העפר, ותהיה, כימי קדם נאהבת, אשר היא לעת כזאת על משמרתה יושבת, למעצבה שוכבת, בכה תבכה בלילה ודמעתה שואבת, על כי מבלי בניה היא יושבת, ועל בית קדשה הנחרבת, ועל גאולתה המתעקבת.

ושואגת כלביא, וצועקת בנהי ונהיה, וצווחת כרוחיא, ואינה שוקטת ואין לה דומיה, על גלותה ודלותה ושיפלותה ובוכה ומתחננה ומקוננת קינה, כי נעה גם נדה כציפור נודדת מקינה, כמו שנאמר "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו".

יהי רצון

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי שתשמע תפילתה, ותרחמה ותנחמה ותדבר על ליבה, ותבשרה בשורה טובה, כי תושע בנחת ושובה, ושבו בניה בקרבה, כדכתיב "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם". ואומר "עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופיך ויצאת במחול משחקים".

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(חלק מתפילה שחיבר רבי אהרן אלידי הובא בסוף ספר סדר משמרה קושטא תפ.)

תפילות נוספות – רחל אמנו :

חסידי ברסלב בקבר רחל

הרשמו למוקד התפילות של חסידי ברסלב – תפילה רצופה כל השנה ו/או 40 יום בתרומה לעניים ונזקקים !

מוקד התפילות של חסידי ברסלב בקבר רחל אמנו

חינם ללא תשלום – ניתן למסור שמות לברכה ותפילה ע"י חסידי ברסלב ב- קבר רחל, ביום הילולת רחל אמנו למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים (על פי שיקול דעת הרבנים של ישיבת ברסלב לענייני מוסדות קבר רחל)! 

בתרומה סמלית לטובת ארוחות צהריים חמות לנזקקים ועניים הגונים – ניתן למסור כמה שמות ובקשות לתפילה, אשר יתפללו ויעתירו עבורכם רבני מוסדות ברסלב בציון רחל אימנו.

תפילה קבועה לישועה מלאה – הרשמו קבוע במוקד התפילות של חסידי ברסלב בקבר רחל ותזכו לחבילה רוחנית מלאה כולל תפילות קבועות וגם בשאר קברי צדיקים עם הסרת עין הרע ופדיון נפש – החל מ 76ש"ח לאדם עד 160ש"ח למשפחה.

כל ההכנסות 100% 'קודש'  לסעודות צהריים חמות עבור עניים הגונים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה