אתר תפילת הדרך – אתר חדש לשמירה והצלחה בדרך !

כל התפילות הסגולות והנוסחים של תפילת הדרך לנסוע או לטוס - בטוחים עם ברכת הדרך

לזיכוי הרבים ! אתר תפילת הדרך פשוט ומועיל מותאם לכל המכשירים והניידים, עם כל התפילות הסגולות והנוסחים לתפילת הדרך ולנסוע או לטוס לשלום בטוחים עם ברכת הדרך… לדרך צלחה… ולחזור לשלום לבית בשמחה והצלחה ! כל מה שצריך כדי להצליח בדרך ! כנסו ותצליחו !!!

אתר תפילת הדרך – דרך צלחה

נוסח כל העדות, הלכות, מנהגים,סגולות ומאמרים

תפילת הדרך היא התפילה אשר נאמרת לפני שהאדם יוצא לדרכו, והיא בעצם תפילה עבור שמירה מן הסכנות הנמצאות בדרך. _ מובא בגמרא [ברכות כט, ב]: אמר רב חסדא כל היוצא לדרך יתפלל תפילת הדרך.  מפני שהאדם שיוצא מביתו הוא חשוף לסכנות ואין רגע בלי פגע ובמיוחד כאשר אדם מתרחק מן יישוב בני אדם והוא לבדו ואין מי שיוכל לעזור לו

ישנם מנהגים שונים בתפילת הדרך וחוץ מהמנהגים וההלכות השונות בו ישנם עניינים גבוהים מאוד בכל נסיעה ובכל פסיעה של יהודי, והנה בכל נסיעה יש סכנות מסויימות בכמה אופנים ובחינות, וע"כ תיקנו חכמינו ז"ל להתפלל תפילת הדרך, לשמירה והגנה והצלחה בדרך ובחזרה לברכה…
באתר זה ליקטנו את כל הנוסחים של תפילת הדרך, וכן את כל המנהגים כמו כן מאמרי חיזוק והתעוררת על תפילת הדרך – bon voyage.

בחר נוסח וצא לדרך !

תפילת הדרך ברסלב

תפילת הדרך אשכנז / ספרד,

תפילת הדרך עדות המזרח,

תפילת הדרך – נוסח תימני (בלדי)

סגולות ומאמרים : 

תפילת הדרך,

ברכת הדרך,

תפילות נוספות – לתפילת הדרך : 

תפילת הדרך לטיסה,

תפילת הדרך לחייל ולחיילת, ועוד…

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה