תפילת נשים

משאלה

תפילת נשים.

מעלת וחשיבות תפילת נשים, ובטח מעניין אתכם למה אישה פטורה מכמה מצוות?

וכי התורה היא פמיניסטית? תשובה פשוטה ואמיתית תמצאו במאמר קצר ואמיתי!

האישה מחוייבת כמו הגבר לעשות מצוות

אם כי אנחנו פטורות ממצוות שהזמן גרמא

כמו לנענע לולב בסוכות, להניח תפילין מדי יום חול וכו'.

הסיבה שאת המצוות האלו נתנו ל"גבר", וחסכו מהאישה – היא פשוטה מאד, ולא פמיניסטית אלא מציאותית !!

כי אישה היא למעלה מהזמן – היא מבשלת עסוקה עם ילדים, מפרנסת, מתקשרת למורה,

דואגת לכל כך הרבה דברים שאת רוב המצוות הטילו על הבעל – מסיבה פשוטה,

שהבעל הצדיק – לא יהי עצלן, יושב מול הספה כל היום עם עיתון ומסתכל במסך !!!

בכל אופן, טוב תעשנה הנשים ללמוד הלכות השייכות להן, כמו הלכות שבת והלכות ברכות, הלכות צניעות ועוד.

על האישה הכי חשוב לדעת – מצווה על שלוש מצוות עיקריות בחייה: 

ח – הפרשת חלהנ – נידה ה – הדלקת הנר. ראשי תיבות חנ"ה.

מצוות חנה הן שלוש מצוות הכרוכות בתפילה, זהירות רבה וחוכמה.

שלוש תכונות המאפיינות את הנשים – היכולת המדהימה להתפלל,

את הזהירות וכובד הראש של האישה בבואה לעשות מצוות וחוכמה לדעת הלכות כדי לבצע את המצווה בטוב ובנעימים…

אישה מצווה על צניעותה ועל מצוות חנה,

והשם יתברך טמן סגולה נפלאה בשלושת המצוות הללו

אישה שזהירה בהן זוכה שיתגשמו תפילותיה כולן!

ואם היא רואה שקרה ותפילותיה לא מתקבלות ונענות

טוב תעשה אם תפשפש במצוות חנ"ה שלא לקתה באחת מהן – וירווח לה.
שורש נשמת האישה ניזון משלושת מצוות חנה ושכרן רב לעין שיעור…..

וטוב לומר תפילת חנה !

בברכת התורה >> ברסלב

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה