תפילת רחל לכל הישועות

תפילת רחל לכל הישועותתפילת רחל לכל הישועות.

תפילת רחל אשת רבי עקיבא.., כמובא בציונה של האשת חיל, המסורה,

שכל תורת הצדיק תלוי בכוח צידקותה והתמסרות נפשה לתורה.

 

יהי רצון מלפניך , שבזכות הצדקת רחל ע"ה , אשת התנא הקדוש רבי עקיבא זיע"א ,

אשר מסרה נפשה למען התורה הקדושה ,

שתשמע אל תפילתי ואל תחנוני ,

ותשמרני ביום ובלילה , בבית ובשדה , בעיר , ומחוץ לעיר ,

מכל מיני מזיקים , מעין הרע , ומחלאים רעים ,

וכל מיני פורעניות , המתרגשות ובאות לעולם ,

לי ולכל בני ביתי , בכלל כל עמך בית ישראל .

ועשה נא בקשתי ברצון מלפניך ורפא את רוחי ונשמתי ,

ופרנסני פרנסה טובה , ותצליחני בתורה ובמצוות ובעסקי ,

ובכל אשר אפנה אשכיל ואצליח

(ובפרט ב… ויכול לפרש פה שיחתו ולהוסיף בקשות) ,

ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך , ובעיני כל רואי ,

ותגמלני חסדים טובים , כי אתה שומע תפילת כל פה,

ברוך השם לעולם אמן ואמן .

 

ונכון לתת צדקה לאחר הבקשה .

.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה