חינוך ילדים | תפקידה של אמא | פרשת השבוע שמות

פרשת השבוע שמות | ישיבת ברסלב מאיר, ראש הישיבה מדבר על תפקידה של אם יהודיה בחינוך וגידול הילדים, בגשמיות וברוחניות כמו שהיו שפרה ופועה המיילדות של עם ישראל במצריים ! מתעניינים לעדת את הדרך הישירה והטובה להצלחה בחינוך ? כנסו ותקראו ! ישיבת ברסלב מאיר.

תפקידה של אמא | חינוך ילדים| פרשת השבוע שמות.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שמות.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

פרשת השבוע ויגש, עלון שבועי ברסלב. להורדה והדפסה.

וזהו (שמות א – טו) "ויאומר… למילדות העבריות אשר שֵׁם האחת שׁפְרָה, ושם השנית פועָה".

ופירש רש"י (והוא מחז"ל במסכת סוטה יא:) שיפרה – על שם שמשפרת את הולד (היינו שמנקה אותו אחר הלידה, ומיישרת את אבריו, ומכסה ומלבישה אותו עם בגדים מתאימים לפי הקור והחום וטמפרטורה של החדר וכו'),

פועה – שפועה (ככבשה, אלא שהכבשה אומרת מֶה.. מֶה… והיא אומרת מַה… מַה..) ומדברת והוגה לולד, כדרך הנשים המפייסות תינוק בוכה. ובאמת כל אמה, כל יום ויום היא בבחינת יולדת ומיילדת בניה מחדש, כי כל יום מחיה אותם מחדש.

והנה כל אֵם בישראל, כל אִמה אפילו צעירה וטריה ביותר, מאז הלידה הראשונה ובמשך כל ימי חייה, צריכה להתמסר בשני תפקידים ובחינות אלו, של שיפרה ופועה.

דהיינו התפקיד של שפרה – הדואגת לבריאות הילד ולגשמיותו, ולהתפתחותו התקינה במשך כל השלבים הרבים מאד של התפתחות הילד והנער. וישנו התפקיד השני של פועה – שבו האִמה דואגת לנפש ולנשמה של הילד, שיגדל נפשית נורמלי, ומאוזן, בלי חרדת נטישה ושאר החרדות הרבות, ובהתמודדויות נכונות עם ילדי הסביבה ומקום הלימודים ועם החברה, ובתגובות מידתיות למאורעות ומצבים והתרחשויות, וכל זה בגשמיות ועניני העולם הזה,

וק"ו שצריכה לעשות כל שביכולתה שיגדל בריא מבחינת הנשמה שזה עיקר העיקרים וכל עתידו הניצחי תלוי בכך, וע"כ צריכה לאהיב לו לימודי הקודש ולעשות לו תמיד לחשק התורה, ללימודה ולקיומה, ושילך בשמחה ובחשק רב לחֵדֶר ולתלמוד תורה,

ולסלֵק ולסקֵל את האבני הדרך שהם מכשול בדרך, וגם ללמד אותו להתמודד עם אבני המכשול שבדרך, ולדאוג שלא יסתובב עם קושיאות בבטן מוח ולב בכל הנושאים הקשורים להשקפת היהדות,

וק"ו שההורים לא יגרמו לילד ולנערים ונערות מירמורים וצלקות מכח התנהגות לא הולמת ולא נכונה מצידם אתם.

(שזו היא אחת הסיבות העיקריות שגורמת לנערים ונערות להתקלקל, ולנטוש דרך הישר, וללכת לאבדון ח"ו).

והנה כל אִמה צריכה לעשות ההשתדלות המתבקשת (מאוזנת ולא מופרזת) בכל אחד מהתחומים הנ"ל.

וכן דרך האמהות להעזר עם האמה והסבתא, והדודה, והשכנות, והחברות ולקרוא ספרים ומאמרים העוזרים מחכימים ומעדכנים בנושאים השייכים (רלוונטי"ם בלע"ז).

והנה כמעט כל הנשים משקיעים הרבה מאד כוחות לחלק הגשמי לדעת איך לטפל בתינוק וכו', ומשקיעים פחות כוחות להבין את הנפש, ועוד פחות לגדל נשמה בריאה מלאה יראת שמים ואהבת ה' תורתו וצדיקיו,

והאמת היא שבעניני הנפש והנשמה צריכים להשקיע לא פחות בשום פנים ואופן, ואם דואגים להרחיק ילד ממאכל לא בריא ומרוח המצננת ק"ו שיש להרחיקו מחברים לא טובים, והרי חז"ל (שבת יז:) גזרו על תינוק גוי שמטמא בזיבה כדי שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו וכו',

וכן עשו תקנה שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות (עירובין עא.), וכן אמרו (פסחים קח:) מחלקים לילדים קליות ואגוזים בליל פסח כדי שלא ישנו וישאלו הקושיאות.

ואמרו (יומא פב.) שהילדים אין מענין אותן ביום הכפורים אבל מחנכים אותן בשביל שיהיו רגילים במצוות.

ואמרו (סוטה מז.) שאם ילדים צריכים להתנהג בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. ואיתא בספר המידות (בנים-ב) צריך לשמור את התינוק שלא ילך בגילוי הראש.

ומקורו מהא דאמרו חז"ל (שבת קנו:) שהאיצטגנונים אמרו לאמו של ר' נחמן בר יצחק שבנה עתיד להיות גנב, ותמיד אמרה לו "כסי רישיך כי היכי דתהוי עליך אימתא דשמיא" ע"ש. ואנ"ש מאד הקפידו על כך.

וכן מאד הקפידו על נטילת ידיים של הבוקר של התינוקות. ומעל הכל יש להתפלל תמיד הרבה מאד על יראת השמים של הילדים.

ובעזהי"ת כל ההורים שמתמסרים לחינוך ילדיהם במסירות נפש יראוּ מהם נחת דקדושה בבחינת (משלי כז-יח) נוצר תאנה יאוכל פריה.

בברכת התורה ולומדיה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

למתעניינים ושואלים

פדיון פ"ד תעניות בימי השובבים תיקון כל העוונות

צלצלו 0504161022 או 052-5652005 בוואטסאפ

לפניכם מחיר הכסף וחשבון פ"ד תעניות ! כפי שפורסם בעיתון "יתד נאמן"

פדיון פד תעניות ימי השובבים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה