2 תפילות נגד עין הרע של רבי פנחס מקוריץ ורבי שמעלקא מניקלשבורג

תפילות לעין רעה מהרב פנחס מקוריץ :

איוב היה הולך בדרך, והיה שרוי בצער, ופגע בו אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו, איוב מפני מה אתה שרוי בצער, משום כאב ראש?, אמר לו הן, אמר לו לך אל הים גינוסר וטבול בו ותתרפא, ומי שריפא לאיוב הוא ירפא את החולה (פלוני/ת בן/ת פלונית) מכאב לב ומכאב ראש ומשאר כאבים בתוך שאר חולי ישראל. (הובא בספר זכרון יעקב יוסף ס"ט ע"ב בשם ספר לב מאיר ממהו”ר פנחס מקוריץ זיע”א).

סגולה ותפילה לעין הרע מרבנו שמעלקא מניקלשבורג זצוק"ל.

יאמר כך "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה. באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל. ומנחליאל במות" טרם שאמנה תשעה ישלח לו/ה רפואה שלימה מן השמים, כשם שהרפאת חזקיהו מלך יהודה מחוליו כן תרפא את (פלוני/ת (שם פרטי) בן/ת פלונית ופלוני (טוב לומר שם האבא והאמא)) מחולה עין הרע של/ה.

שלוש נשים היו עומדות על שן סלע. אחת אומרת חולה ואחת אומרת אינו חולה, ואחת אומרת אינו חולה ולא תהיה שום חולשה, אם אדם זכר עשה לך שום רעה יפול שער ראשו וזקנו. אם אשה עשה לך שום רעה, יפול לה שיניה ודדיה. כשם שהמים אין לה דרך, ודגים ונמלה אין להם כליות, כך לא יהיה לפלוני בן פלוני שום חולשה ושום רעה ושום היזק, ואל ישלוט בו/ה שום היזק ושום עין הרע כי מזרע דיוסף קאתי שלא ישלוט בו/ה שום עין הרע, דכתיב "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור". (טעמי המנהגים עמוד תקס"ד).

וכתב בעל ה"שדי חמד" על סגולה זאת (מערכת ל' כלל קיז) וז"ל, הלחש בשלוש נשים עומדות על שן סלע וכו' בדוק ומנוסה לעין הרע.

לעוד תפילות נגד עין הרע כישופים פחדים וחרדות כנסו

תפילה נגד עין הרעסגולה לפחדים וחרדותתפילה נגד כישופים | אתר התפילות של ישראל

תיקון הכללי מסוגל לתיקון הברית שמהם נבראים קליפות ושדים ומזיקים

קמע
קמעות סגולות תפילות נגד עין הרע, למציאת חן, זיווג הגון, הכנעת הקליפות והסרת כישופים וקללות
ע"י רבנים מוסמכים של ישיבת נצח מאיר 050-4161022
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה