9 דקות עת רצון של תפילה

9 דקות של זכיה בפיס זמן מסוגל לקבלת הבקשות והתפילות

9 דקות עת רצון מובחרות לתפילות וישועות בזמן המסוגל
מתפללים עבורכם אצל הרשב"י במירון ואצל רבי נחמן מברסלב באומן וקבר רחל !

ט' בכסליו, אנחנו עם ישראל כולנו זוכים במתנות נפלאות מאהבת השי"ת את עמו ישראל…

פרנסה, נחת, שידוכים, ילדים, רפואה שלימה שמחת חיים, וכל טוב רוחני וגשמי.

בלי מעצורים 9 דקות ביום ט' בכסליו, ביום התשיעי בחודש התשיעי, בשעה בתשיעית – זמן שבו יפתחו שערי השמים, כמו שמובא במקורות קדומים… ביותר, 9 דקות אלו בתאריך – ט כסלו בין השעות : 13:41 – 13:50

9 דקות – מסוגלות לכל הברכות

לכל הישועות הנחמות והשמחות !

מה היא בעצם הסגולה ?

המקור הקדום ביותר בו מופיע סגולה זו הוא הספר הקדוש "ברית מנוחה", מגורי האריז"ל, וכן מובא בספר החיד"א בספרו "שם הגדולים שם מדבר הוא על הספר "ברית מנוחה" על יחוסו ול כמה שהוא עתיק וזה לשונו: "ספר ברית מנוחה הוא ממחבר שקודם לרשב"י ואני הצעיר ראיתי בכת"י שספר 'ברית מנוחה' חיברו רב חמאי גאון"

ושם בספר "ברית מנוחה" כתוב : "קבלה היא בידך: חודש הט' – חודש טוב מן הטובים וחודש רצון, ויום הט' לחודש – מן המובחר שבכל החודש, ושעה תשיעית של יום זה – שעה טובה ומובחרת משעת היום"

ובספר חסד לאברהם כתוב : "זמן זה מוכן מאד להצלחה, שזה כנגד גלגל תשיעי שהוא בבחינת יסוד – צינור לכל השפע !"

אז ידי שנה מאז בריאת העולם ישנם שזוכים וישנם שמפסידים את כל הטוב הזה השופע מצינורות השפע המוכנים לנו – רק צריך לפנות זמן ולהתפלל לבקש בכוונה את הנצרך לכל אחד ואחד !!!!

עניין הסגולה של 9 דקות עת רצון – הסבר בהרחבה

בעניין 9 דקות עת הרצון שיחול ב ט׳ כסלו :
וכך כתב רבי חיים ויטאל בהקדמת ספר "עץ חיים": ספר ברית מנוחה נעשה ע"י צדיק קדמון, שנגלה משמים אליו אליהו הנביא, וגילה לו סודות ורזין, וביניהם גם את הסוד הבא:

"בכל יובל שנים, פעם אחת בחמישים שנה, מגיעה השנה התשיעית ליובל, ובה מגיע החודש התשיעי, ובו יש יום תשיעי ובו יש שעה תשיעית – שבה כל הגלגלים בעולמות העליונים נרעשים ומתקיים "אוצרך הטוב עלינו תפתח".

באותן דקות גורליות נשפך לעולם שפע עצום של ישועות. הקב"ה פותח את השמים ומשפיע גאולות ושמחות, ישועות לכלל ולפרט, תורה, בריאות, פרנסה, זיווגים, שלום בית, זש"ק ונחת מהילדים."

המפתח של השפע לחמישים שנה הקרובות נמצא בדקות הללו!

אליהו הנביא גילה זאת משמים.

רבי חיים ויטאל העיד על כך.

גורי האריז"ל יראו רק מלהזכיר את הספר "ברית מנוחה" שבו נכתבו הדברים.

החיד"א ב"שם הגדולים" מעיד על הספר הזה שהוא מלא סודות ורזין עליאין.

"היא מוכנת מאד להצלחה" – כתוב בספרים על השעה הזאת.

"היא שעת ששון ושמחה" אומר הרמב"ן.

"היא צינור לכל השפע" – אמר בעל ה"ברית מנוחה".

עליה נאמר "היא המובחרת מכל השעות ומוכנת לכל השפע". מה שאפשר לקבל בה – אי אפשר בזמן אחר [לא לפי רבי נחמן מברסלב ! שגילה לנו שיש 2 ביום עת רצון המובחר של חצות לילה !!!].

נאבד לנו בגלות התשע הגורלי ביותר, ולא ידענו מהו. הסגולה דיברה על תשיעיות הרבה. ידענו לכוון לרובן, אבל את השנה התשיעית ליובל – לא מצאנו.

לפני ארבע שנים נתגלתה סגולת התשיעי שבתשיעי על ידי כמה עסקנים [חבל שלא גילו את רבי נחמן בזמן הזה – שאומר שכל שיחה ותפילה שפונים את השם יתברך הוא עת רצון !]. אז נודע כי 'תשע' הוא מספר סגולי ומסוגל ביהדות. תשע הוא כמו מפתח לצינורות השפע בשמים. ככל שמצטרפות תשיעיות כן נפתחים מנעולים להיכלות יותר גבוהים של שפע. כי כך כתוב בספר 'ברית מנוחה' שנתחבר ע"י התנאים הקדושים:

"השעה התשיעית היא שעת ששון ושמחה, היא שעת המנחה. ודע כי השנה התשיעית ליובל היא השנה המובחרת, וחודש תשיעי הוא החודש הטוב והרצון, ויום תשיעי לחודש הוא המובחר מכל ימי החודש, ושעה תשיעית היא המובחרת מכל השעות".

מאותה שנה ואילך, מידי שנה כשמגיע החודש התשיעי ביום התשיעי בשעה התשיעית – עוצר העולם היהודי את נשימתו.

אבל, לפני שהעסקנים.., יצאו בזמנו בפרסום המונים, היא חקרה דרשה בררה הלכתית כל פרט ותג הקשור לסגולה הזו. לגבי מקורות הסגולה – התברר מעל לכל ספק כי מדובר במקורות, שבכל הדורות וכל הצדיקים בלי יוצא מן הכלל סומכים עליהם את ידם ובטוחים כי אכן מדובר בשעה נדירה מעבר לגדר הטבע [לשיטתם].

צורת החישוב : כעת נשאר לברר את שאר הפרטים הרלוונטיים.

שנה שלמה כוללת 525,600 דקות. איך נדע מתוך כל מאות ואלפי השעות איזו היא אותה שעה 'תשיעית' מסויימת מיוחדת המכוונת אל עת הרצון? מהו היום התשיעי והחודש התשיעי, מתוך מאות ואלפי רגעים? לאיזו שעה תשיעית הכוונה? לפי איזה חשבון?

רבנים ישבו על המדוכה עם פוסקים ותלמידי חכמים, ידענים בצבא השמים, וידענים בתאריכים ובשעות, בתקופות חמה, במולדי חודשים ובעיבור שנים. ואחרי עיון מעמיק השוואות ופסקי הלכה התבהרו מרבית הפרטים.

לגבי החודש התשיעי, התעוררה שאלה האם מתחילים לספור את החודשים מניסן או מתשרי. מרן הגר"ש וואזנר שליט"א פסק ללא עוררין, שיש להתחיל לספור מניסן, וכשמדובר על החודש התשיעי הכוונה, בלי ספק, לחודש כסלו הבעל"ט.

לגבי היום התשיעי בחודש – ברור היה, אם כן, – שהכוונה היא ליום ט' בכסלו.
ומהי השעה התשיעית? פנו לכל הרבנים הגאונים.כל אחד מהם חישב במשך שעות ארוכות את חישוביו ואחרי שקופת העיר קיבלה את כל הדעות, היא חישבה ובדקה, ומצאה דבר אדיר ומדהים: ישנן תשע דקות, אשר בהן לכל השיטות, לפי כל החישובים – מדובר בעת הרצון הגדולה הכתובה בספרים הקדושים.

אז כבר יש לנו את מרבית נתוני הסגולה: חודש, יום ושעה.
מרבית הנתונים אמרנו, ולא כולם, כי רק פרט אחד לא התבהר, והוא – מהי השנה התשיעית ליובל? כבר מזמן לא נשמעת תקיעת החירות ביובל, עבדים לא משתחררים ואדמות לא שבות לבעליהן. ביחד עם בית המקדש אבדה לנו, כך סברנו, גם מסורת היובלות,ואיך נדע מהי השנה התשיעית שעליה רשום בספרים הקדושים?

ככל שמצטרפות עוד תשיעיות – כן גדולה יותר שעת הרצון. לכן, השעה התשיעית, ביום התשיעי, בחודש התשיעי – היא שעה טובה ומיוחדת, וראוי לנצלה במקסימום, אף אם היא אינה השנה התשיעית ליובל בדייקא. וכך נהגנו עד היום: 'התשיעי שבתשיעי' הפך להיות יום מוכר של תפילה ותחנון. חישובי יובלות לא מוכרים היום! איך נדע מתי בדיוק היא השנה התשיעית ליובל? מי שמר על חשבון היובלות מאז ימי בית המקדש ועד ימינו? כמה סיכויים יש שנזכה להתפלל בדיוק בשנה התשיעית הזו?

השנה התשיעית

אתם מכירים את האנשים שלא מוותרים? יהיו כאלו שיסעו למצוא את תכלת החלזון, ואת תולעת השמיר, ואת השבטים האבודים מעבר לסמבטיון. לעסקנים.., היה מי שיצא למסע חיפושים קדחתני, למצוא את שנת היובל הגורלית והאבודה.

לבסוף התגלתה האמת המהממת, המדוייקת והמרגשת.
השנה, שנת ה' אלפים תשע"ד, זו הפעם הראשונה מאז שסגולת ה'תשיעי שבתשיעי' מוכרת לציבור, שעומדים להתממש כל הנתונים כולם! השנה זו הפעם הראשונה, וגם האחרונה לחמישים שנה הקרובות. כי השנה, לפי הרבה ראשונים, היא התשיעית ליובל בדיוק!

באותיות קטנות, עמוק ברמב"ם, בספר זרעים, בהלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה ד' מביא הרמב"ם את חשבון היובלות לפי דעת הגאונים והראשונים. ראשונים, ביניהם הראב"ד ב"סדר הקבלה", היסוד עולם, וכפה"נ כן סבר ה"ברית מנוחה". לדעת הרבה גאונים וראשונים יש היום יובל. יש חשבון של יובל אפילו שהוא לא קדוש.

מאז ימי הבית נספרו היובלות, אפילו שאין בהם קדושה הם נספרו לצורך החישוב. ולפי החשבון שמופיע ברמב"ם, שנת היובל היא בשנת תשס"ה. וכן כתב שם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בפירושו "דרך אמונה" (ס"ק קל"ז) ששנת תשנ"ו היא שנה מ' ליובל, ושנת תשס"ה היא שנת היובל.

והנה אם כן, נתגלתה לנו תגלית כבירה ונדירה. אם יודעים מהי שנת היובל אפשר לספור תשע שנים קדימה ולדעת בדיוק מהי השנה התשיעית ליובל אשר עליה רשום שהיא המיוחדת והמסוגלת מכל השנים כולן, וכאשר מתקדמים מתשס"ה מתברר כי זכינו! השנה התשיעית המוכנת לקבלת השפע היא השנה הנוכחית, שנת תשע"ד, התשיעית ליובל!

השנה, לראשונה, הכל שריר ובריר וקיים. הכל בדוק, הכל מתקיים ומתלבן. פעם קודמת זה התרחש כשהסבתות שלכם תיפקדו בתור אמהות, כשאתם – ספק אם הייתם בעולם, לפני חמישים שנה. הפעם הבאה תהיה עוד חמישים שנה.

לכל מציאות יש את הנקודה הפנימית שלה המקודשת ביותר. יש עולם- ובו ארץ ישראל – ובו ירושלים – ובו בית מקדש – ובו קודש קודשים. לכל מציאות יש למעלה ולמעלה ממנה, עד הלב, הפנימי.

והנה, מתוך יובל שנים נכנסנו בשערי תשע"ד, נסענו במנהרת הזמן והגענו אל השנה התשיעית. ובתוכה – מתוך שנים עשר חודש הלכנו ובאנו עד היכלות החודש התשיעי הוא חודש כסלו, ובו ספרנו בצפיה עד היום המיוחד ביותר – היום התשיעי, וכשהוא יגיע מתוך עשרים וארבע שעות תבוא השעה התשיעית, ובתוך תוכה של השעה המיוחדת תגענה תשע דקות אשר לפי כל החשבונות הן דקות שהשם בוחר לפתוח בהן את כל האוצרות המיוחדים לכל מי שיכין כלים לשפע.

אז כדאי לנצל זמן הזה במיוחד – חוץ מההשתדלות היומיומית ! שהיא העיקר והיסוד שפועל לקבלת התפילות – הקביעות [אפילו קצת אבל קבוע] היום יומית !!

בברכת התורה ולומדיה  – ישיבת ברסלב מאיר

מסירת שמות לברכה חינם

ב9 דקות בישיבת ברסלב – חינם !!!

לתפילה אצל רבי נחמן מברסלב וברשב"י במירון וקבר רחל –

כרוך בתרומה סמלית לטובת פעילות הישיבה

שלחו שמות ללא הגבלה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  4 תגובות

   1. מילים מהלב זה כי טוב !! וכי חסר לך על מה לומר תודה ועל מה לבכות ולבקש ?
    תהילים תאמרי כדי לחמם את הלב והדיבור כמו שאומרים לחמם 'מנועים'… מה שאתרי טוב
    רק תדברי באמת על החיים לפני השם יתברך – זה העיקר ואם נצלח בכך אשרינו !

  כתיבת תגובה