בדיחות

כמה מילים על בדיחות וחשיבותן לחיים בריאים גם אם הם בדיחות קרש.

בדיחות מצחיקות רצח | בדיחות לילדים | בדיחות שחורות | בדיחות קרש ועוד

מובא במסכת עירובין דף כט – א – יומא בדיחא הוה ליה לרבא [היה יום לרבא יום של בדיחות הדעת ושמחה],
ואמר להו לתלמידיו השתא צילי דעתאי [עתה שצלולה דעתי בזכות וכוח השמחה]
והריני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני כבן עזאי
שהיה דורש בשוקי טבריא ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו…

רואים שגדולי הדור ע"י בדיחות הדעת זכו לדעת צלצולה גדולות המוחין וחכמה יתרה.
כי השמחה מחייה את האדם.

רבי נחמן מברסלב אומר בליקוטי מוהר"ן – חלק ב, סימן י'
שהעולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאין להם יישוב הדעת, מחמת קילול השמחה…
וכו'.
מכל זה וכיוצא בזה ראוי לכל אחד – לקחת איזה לקט בדיחות בכיס.

וזה בחינת (שבת עז:): 'בדיחא דעתה', שהוא דבר גדול, דהינו שמקשר השמחה לשמח ולהגדיל דעתו, ואזי המוח משוחרר, ויש לו ישוב הדעת כנ"ל, וגם למעלה נעשה מזה יחוד גדול על ידי בדיחא דעתה:

להיות שמחה רק על ידי מלי דשטותא

עוד אמר רבינו נחמן מברסלב: כמבואר בדברינו בענין זה של השמחה תלי תלים של הלכות,
כמה וכמה דרכי עצות איך לשמח את עצמו תמיד יהיה איך שיהיה. אשרי שיאחז בהם.
ועל פי רוב צריכין לשמח את עצמו במלי דשטותא, לעשות עניני צחוק ומלתא דבדיחותא
[גם אם הבדיחות קרש] כדי לשמח את עצמו במה דאפשר.

אמר רבינו נחמן מברסלב – שעל פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו כי אם על ידי מילי דשטותא !
כי המרה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מן הכל, וקשה לשברה יותר מכל המידות,
ומזקת להאדם מאד יותר מהכל. וכל עיקר התרחקות כל אדם מהשם יתברך ע"י העצבות ומרה שחורה…

כנסו לצחוק – ולשמח חברים…

לקט בדיחות (צנועות ולא גסות) הגדול בישראל

הלוואי והכספומט היה עובד כמו חבילת מגבונים: מושכים אחד, יוצאים עוד 10.

הבעל: מאמי איך ההרגשה שאת מבשלת 3 שעות ואני אוכל תוך 10 דקות?
האישה: איך ההרגשה שאתה עובד 30 יום ואני מבזבזת תוך 10 דקות את הכסף?

בדיחות | בדיחות קרש | בדיחות לילדים

בדיחות – כי אחרת אי אפשר לחיות ! גם אם הם לא הכי מצחיקות כמו בדיחות קרש – בכל זאת הם כלי לצאת מן העצבות והמרירות של החיים – כמו רבינו נחמן מברסלב אמר שמצווה גדולה להיות תמיד בשמחה. בדיחות…

קרא עוד...

ברכה לפני שידוך | בדיחת קרש

ברכה לפני השידוך אחד בא לרב וביקש ממנו שיברך אותו בשידוך משורש נשמתו, כי הקודמת הוציאה לו את הנשמה מהשורש.

קרא עוד...

זקן מתלונן | בדיחות

בדיחות של זקנים זקן אחד אחד הולך לרופא ומתלונן: "אתה חייב לבדוק את אשתי, היא לא שומעת טוב. אני מדבר אליה והיא לא עונה לי", "בסדר." משיב הרופא, "תכניס אותה ונתאים לה מכשיר שמיעה". הזקן יוצא וקורא לאשתו: "אישתי! אישתי איפה את? אישתי! אישתי !!!! " לפתע הוא שומע באוזן: "די לצעוק עניתי לך כבר שלוש פעמים: אני פה, אני פה, אני פה"… מוסר: לפעמים אדם מתלונן על דברים שהוא בעצמו נגוע בהם, לפני שאתה מתלונן על אחרים…

קרא עוד...

מילתא דשטותא

רבינו נחמן מברסלב אמר : שאי אפשר להיות בשמחה אלא על ידי מילתא דשטותא…   קובץ בדיחות – מילתא דשטותא !!! אמא:‏ "למה נכשלת במבחן, בני?‏‏"‏ ילד: "בגלל חוסר נוכחות, אמא‏…"‏ אמא: "אה הבנתי, חוסר נוכחות בשיעורים וזה, אה?‏‏"‏ ילד:…

קרא עוד...