ספר יש מאין

התפילה | מאמר קצר ומדריך נהדר לעבודת התפילה

התפילה : ליקוטי מוהר"ן ח"א : עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. ובקיצור ליקו"מ שם, יש שינוי לשון : עיקר הכלי זיין של איש הישראלי הוא התפילה. והנה באמת האיש הישראלי נמצא כסדר במלחמה תמידית, שהיא מלחמת היצר והתאוות,…

קרא עוד...

מודים אנחנו לך…

ניסים נסתרים. כי באמת אין אנו יודעים כלל כל החסדים אשר השי"ת גומל אתנו, [בכל רגע] כי אין רגע בלא פגע, ואין שוטה מרגיש הטובות שעושים לו, כי אפי´ מה שנראה לעינינו כרעות… אינם אלא טובות ! וכולם הם ניסים…

קרא עוד...

הכל ניסים

הַכָּל נִּסִּים אומר רבינו נחמן מברסלב : וְאֵלּוּ  בְּנֵי-אָדָם הַמַּכְחִישִׁים כָּל הַנִּסִּים וְאוֹמְרִים שֶׁהַכּל דֶּרֶךְ הַטֶּבַע, וְאִם רוֹאִים אֵיזֶהוּ נֵס, הֵם מְכַסִּים אֶת הַנֵּס עִם דֶּרֶךְ הַטֶּבַע, שֶׁאוֹמְרִים שֶׁזֶּה דֶּרֶךְ הַטְּבָעִים, נִמְצָא שֶׁפּוֹגְמִים בַּתְּפִלָּה, כִּי הַתְּפִלָּה הִיא נִסִּים, שֶׁמְּשַׁנָּה אֶת…

קרא עוד...

אסור להיות זקן | תיקון העולם

בבוקר — יציץ וחלף, לערב — ימולל ויבש (תהלים) בחיים של כל אדם עלי אדמות — יש בחינת ´בוקר´, ובחי´´ערב´, בחי´´בוקר´ — היינו כשהוא צעיר, ונדמה לו ש´כל החיים´ לפניו, ויש הרבה זמן להספיק הרבה, והוא כשמיטב כוחותיו במתנו. והנה…

קרא עוד...

ייסורין

ייסורים. הבטיחו חז"ל (ברכות סג.) שכל המשתף שם שמים בצערו כופלים לו פרנסתו, ואמרו (מ"ר משפטים, לא ב) ואם עמד העני בניסיונו, ואינו מבעט – הרי הוא נוטל כפליים לעתיד לבוא שנאמר (תהלים יא) כי אתה עם עני תושיע, ממי…

קרא עוד...

דיבורי התפילה

דיבורי התפילה נמשלו לכלי זיין כמ"ש (תהילים קמט) רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם, והם נמשלו לאיתתא כמ"ש (משלי לא) אשה יראת ה´ היא תתהלל, שזה בחי´ משחז"ל (יבמות קטו.) אשה (התפילה) כלי זיינה עליה שזה בחי´ מה שהתפילה נקראת…

קרא עוד...

לא להיות שלימזלניק

אסור לזלזל ברכושו אבל אעפ"כ אסור לזלזל ברכושו וכדאיתא בחיי"מ (עבודת ה´ אות ק´) בעת שהיה השריפה פ"א בשבת, ופ"א ביוה"כ, הי´ רצונו שיקילו מאד בענין הצלת ממונו ורכושו באופן המותר על פי דין, ואמר זה אני יודע מכבר שיש…

קרא עוד...

ייסורים

(מתוך הספר "יש מאין" פירוש על הליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב מאת מוסדות ברסלב – ישיבת "נצח מאיר"). אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו.  וכשאדם יודע שכל מאורעותיו הן לטובתו אזי נתקיים אצלו (ישעיה סג) בכל צרתם לא צר (באלף…

קרא עוד...

לומדי התורה הם מקיימי עלמא

לומדי התורה – הם מקיימי עלמא. כי העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל קיום התורה, וכדאיתא בזוה"ק (תרומה, קסא.) קב"ה הווה מסתכל באורייתא וברא עלמא וכו´ כיון דאתברי עלמא כל מלה ומלה לא הוה מתקיים עד דסליק ברעותא למברי אדם דיהי…

קרא עוד...

ברכות להצלחה | עם לקט ברכות מאתר הברכות של ישראל 148

התורה היא שורש כל הברכות, כי באמת כל הברכות וההשפעות והטובות הבאים לעולם הם בזכות הבעלי החסד הגדולים העושים חסד עם כל הבריאה כולה שהם התלמידי חכמים, הצדיקים - העוסקים בתורה למען שמו יתברך, שעי"ז קיום כל הבריאה ועסק התורה…

קרא עוד...

בריאת העולם היתה בשבילי

למנצח משכיל לבני קורח (תהלים מב) למנצח – פירושו למשורר, ותרגומו לשָבָחָא. משכיל – תרגומו בשכלא טבא. והמצודות פירש שבמזמור זה ילמדו דעת והשכל להתפלל על הגאולה. לבני קורח – שעליהם נאמר (מגילה יד, א) ובני קרח לא מתו, כשהאדמה…

קרא עוד...

המתקת הצרות – עיצת הצדיק

המתקת כל הצרות והמיצרים – העוברים על האדם… והנה עיקר המתקת כל הדינים והצימצומים והמרירויות דהאי עלמא והבילבולים והעוגמת נפש הנגרמת לאדם באשמתו ושלא באשמתו, וכל הצרות, והמצרים, וכל הכאבים, וכל צער בגוף ונפש הכל בכל עיקר המתקתם הוא על…

קרא עוד...

לבוא לאמונה ע"י אמת

אי אפשר לבוא לאמונה כי אם ע"י אמת כדאיתא בזוה"ק (בלק, דף קצח:) לית אמונה בלא אמת' ולאמת א"א לבא כ"א ע"י התקרבות לצדיקים אמיתיים כמבואר (שם, אות ג) נמצא שהכל תלוי בהתקרבות לצדיק. והנה מבואר בליקוטי תפילות שמה שתפס…

קרא עוד...