ספרי ברסלב

ספרי ברסלב ליקוטי מוהר”ן , ליקוטי תפילות , ספר המידות , שמות הצדיקים , שיחות הר”ן , משיבת נפש ,

סיפורי מעשיות | מעשה י | מעשה מבערגיר ועני

סיפורי מעשיות – מעשה י | מעשה מבערגיר ועני : מעשה, פעם אחת היה בערגיר. והיה עשיר מופלג מאד, והיה לו סחורות רבות מאד וכיוצא. והיו הוועקסלען והבריב שלו הולכין על העולם, והיה לו כל טוב. ולמטה ממנו היה דר…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ט | מחכם ותם

סיפורי מעשיות | מעשה ט | מעשה מחכם ותם מעשה שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות, והיה להם בתים גדולים, והיו להם שני בנים, לכל אחד בן אחד, ולמדו שניהם בחדר אחד. ואלו השני בנים היו אחד…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ח | מרב ובן יחיד

מעשה ח – מרב ובן יחיד מעשה ברב אחד, שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד וגדל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעליה ולמד כדרך אצל הגבירים, והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ז | מזבוב ועכביש

מעשה ז – מזבוב ועכביש ענה ואמר: אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי: מעשה במלך אחד, שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם, ולקח שבויים הרבה. (בתוך דבריו שהתחיל לספר זאת המעשה ענה ואמר בזו הלשון: תאמרו שאספר לכם הכל…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ו | ממלך ענו

מעשה ו – ממלך עניו מעשה במלך אחד והיה לו חכם. אמר המלך להחכם: באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא גבור גדול ואיש אמת וענו. והנה גיבור אני יודע שהוא גבור, מחמת שסביב מדינתו הולך הים, ועל הים עומדים חיל על…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ה | בן מלך שהיה מאבנים טובות

מעשה ה – בן מלך שהיה מאבנים טובות : מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדאקטורים, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו. וגזר על היהודים שיתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ד | ממלך שגזר שמד

סיפורי מעשיות | מעשה ד | ממלך שגזר שמד: פעם אחת היה מלך וגזר על המדינה גרוש בגזרות שמד, שמי שירצה לשאר במדינה ימיר דתו, ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. והיו קצת מהם שהפקירו כל רכושם ועשירות שלהם ויצאו משם…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ג | מעשה מחיגר

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות לרבינו נחמן מברסלב – מעשה ג | מעשה מחיגר : סיפורי מעשיות – מעשה ג | מעשה מחיגר : מעשה בחכם אחד, קדם מותו קרא את בניו ומשפחתו וצוה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה ב | ממלך וקיסר

סיפורי מעשיות – מעשה ב | מעשה ממלך וקיסר : מעשה בקיסר אחד, שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים. ונסע הקיסר על הארץ לשוטט לבקש אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע…

קרא עוד...

סיפורי מעשיות | מעשה א | מעשה מאבידת בת מלך

סיפור מעשיות – מעשה א | מעשה מאבדת בת מלך : ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. וזו היא: מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו…

קרא עוד...

ליקוטי עיצות | אכילה

ליקוטי עיצות | אכילה א. על ידי אכילה בכשרות כראוי שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך הלעטה, על ידי זה נתתקן השכל ונכנע הכסילות. אבל כשאוכל כזולל וסובא, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל ועל ידי זה נחשך אצלו אור…

קרא עוד...

ליקוטי עיצות | אנחה

ליקוטי עיצות | אנחה א. אנחה וגנוחי של איש הישראלי הוא יקר מאד כי הוא שלמות החסרונות. אבל אי אפשר להשלים החיסרון על ידי אנחה כי אם על ידי התקרבות להצדיק שהוא הרב האמת שבדור, כי ממנו מקבלין הרוח חיים…

קרא עוד...

ליקוטי תפילות קנא

ליקוטי תפילות קנא לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע”פ תורה רס”ג ליקוטי מוהר”ן) שומר ישראל שמור שארית ישראל, ואל יבא שום חולאת וכאב ומכאוב על עמך ישראל, מלא רחמים רחם עלינו ועל כל ישראל, ושמרנו והצילנו בכל עת שלא נאכל יותר מההכרח…

קרא עוד...