ארץ ישראל

 • פרשת השבוע

  פרשת השבוע שלח

  כי צריך כל יהודי לעלות ולהתעלות מעלה מעלה מדריגה אחר מדריגה, עליה מעל עליה, ולעשות שטייגען ושטייגע'ן ולהעפיל למעלה אל על, להגיע לרום פיסגת ההר, בתורה ועבודת ה', קדושה וטהרה ומידות תרומיות, שזה בחינת "עלו זה בנגב ועליתם את ההר".…

  קרא עוד...
 • מדינת ישראל

  מדינת ישראל (מדינת הציונים ?) בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע [בהר] בחוקותי לכבוד…אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע, וזהו (ויקרא כו-ג,יד) “אם בחוקותי תלכו, ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם וכו’ ונתתי שלום בארץ,…

  קרא עוד...
 • לטהר את הלב

  בס”ד “וידבר ה’… בהר סיני דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'” (ויקרא כה, א-ב) כי העיקר הוא לטהר את הלב – מהרוע ומהזוהמא שבו, עד שיהי’ לו לב…

  קרא עוד...
 • תיקון הכללי
  אור הצדיק,מנורה יפה

  תיקון הכללי | חבלים נפלו לי בנעימים

  תיקון הכללי מזמור טז פסוק ו  חבלים נפלו לי בנעימים כל החלקים שנפלו בחלקנו — כולם נעימים, כי נפלו בחלקינו התורה הקדושה והצדיקים, ארץ ישראל וירושלים, והמצוות, ועסק התורה והתפילה ועבודת ה´, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, ומה…

  קרא עוד...
Close