דין וחשבון

  • טלאי צהוב, ראש השנה,יהודי

    פרשת מקץ | יש קץ לתענוגות עולם הזה

    פרשת השבוע מקץ – דברי תוכחה קשים מראש הישיבה על הקץ שאין אנשים ממקדים את כל מחשבתם על המציאות של סוף החיים. וישנם אנשים שנבעלים בעולם הזה ובהבליו חלקם מאבדים את יהדותם וחלק חיים בכשרות אבל מאבדים את הזמן החשוב…

    קרא עוד...