הלכות ברכת המזון

הלכה פסוקה (למעשה ומנהגים)

ברכת המזון ספר החינוך

ברכת המזון ספר החינוך | תל. לברך את השם אחר אכילת המזון. לברך את השם יתברך אחר שיאכל האדם וישבע מלחם או משבעת המינים הנזכרים בכתוב (דברים ח ח), כשהוא זן מהם ולחם סתם נקרא פת העשויה מחטה ושעורה, ובכלל…

קרא עוד...