הסגולה היומית

ברסלב מאיר כללי

לקט סגולות – הסגולה היומית

לקט סגולות | הסגולה היומית מאת בית מדרש בוואטסאפ. הסגולה היומית – תפילה בציבור "סגולה לפרנסה": כתב בספר "המאור ושמש" – כי עיקר עבודת ה' הוא, שישתתף אדם עם הצבור, אם מתפלל עם הצבור יהיה מובטח לו שפרנסתו תהיה מצויה…

קרא עוד...