חן

פרשת השבוע

ענווה היא כוח המושך את כל הברכות בגשמיות ורוחניות | פרשת פקודי

ענווה היא כוח המושך את כל הברכות בגשמיות ורוחניות, מי לא ירוץ אחריה ? איך זוכים לה ? מה צריך לעשות ? מתוך פרשת השבוע פקודי מאת הרה"ח ויזנפלד שליט"א… (שמות מ-יח) "ויקם משה את המשכן". איתא בדברי רבינו הקדוש…

קרא עוד...
תפילה

פיטום הקטורת

פיטום הקטורת: הזוהר הקדוש (ויקהל דף רי"ח ע"ב) הפליג בשבח אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו: אמר רבי שמעון: אי בני הוו ידעין כמה עילאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ראה | מה התכלית של העולם הזה ?

מה התכלית של העולם הזה עם כל תענוגותיו והנהותיו ? "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם.. והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם". נמצא…

קרא עוד...