טעיתי

תפילה

תפילה, טעיתי !

ליקוטי תפילות תפילה פג (מיוסד ע"פ תורה ר"ו) תפילה… ריבונו של עולם – טעיתי ! "תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. תעיתי כשה אובד בקש עבדך", רבונו של עולם, מלא רחמים, אם אמרתי אספרה כמו שתעיתי ונתעיתי…

קרא עוד...