טעיתי

  • תפילה, טעיתי !

    טעיתי ! ליקוטי תפילות תפילה פג (מיוסד ע”פ תורה ר”ו) “תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. תעיתי כשה אובד בקש עבדך”, רבונו של עולם, מלא רחמים, אם אמרתי אספרה כמו שתעיתי ונתעיתי זה ימים ושנים רבים מיום…

    קרא עוד...