משנהףמשניות

  • יזכור, אמירת קדיש, לימוד משניות, הנצחה, עילוי נשמה לנפטרים...

    עילוי נשמה

    עילוי נשמה עילוי נשמה הוא מונח ביהדות, המבטא את האמונה, בכך שנשמת הנפטר עולה למקום גבוה ונאצל יותר בשמיים ומנוחתו עדן ועידונים רוחניים של הנשמה בעולם הבא עולם הנשמות, הודות לפעולות שונות (כגון, צדקה שנודבים בעבור הנפטר, סעודת ברכות, אמירת תפילת…

    קרא עוד...