ניגון

פרשת השבוע

כוח מעלת ניגון דקדושה | פרשת מצורע

(ויקרא יד-ד) "ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות". איתא בליקוטי מוהר"ן (קמא סי' ג) אמרו חז"ל (ויק"ר טז) מפני מה מצורע טהרתו תלוי בשתי צפרים חיות טהורות? יבא קלניא ויכפר על קלניא. כי לקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע –…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ניגון וכלי זמר הם כלי לעבודת השם יתברך | פרשת ויצא

(בראשית כט-לד) "הפעם ילווה אישי אלי". כתב רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן – קמא, סי' רלז) וז"ל עיקר הניגון והכלי שיר הביא לוי לעולם, כמובא בזוה"ק (פ' שמות, דף יט.) שעיקר הניגון מסיטרא דלואי. וזה שאמרה לאה, "הפעם ילָוֶה אישי…

קרא עוד...
תיקון הכללי

צרות

ביום צרתי אד-ני דרשתי (תהלים)  ביום צרתי אד-ני דרשתי. ידוע מה שאמר רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז"ל שמה שהעולם עושים בסוף — אנחנו צריכים לעשות מיד בהתחלה (נשמע מרלו"י זצ"ל, והו"ד ג"כ בשש"ק ח"ב א, רצג). דהיינו שדרך ומנהג העולם,…

קרא עוד...