פרשת בחוקותי

פרשת השבוע

אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי

(ויקרא כו-ג,ו) "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.. והשבתי חיה רעה מן הארץ". אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי הנה ידוע ומפורסם, ולצערינו מורגש מאד, שאנו סובלים מהישמעאלים למיניהם, הן מהטורקים הארדואנים,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מידת הניצחון – פרשת בחוקותי | זה שאתה צועק ומתווכח – לא אומר שאתה צודק !

פרשת השבוע בחוקותי: צריך כל אחד לבטל מידת הניצחון והמחלוקת, ולרדוף אחר השלום, כי לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מידת הניצחון – פרשת בחוקותי (ויקרא כו-ו) "ונתתי שלום בארץ". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עם ישראל בלי תורה – כמו צוענים נודדים | פרשת בחוקותי

וזהו (ויקרא כו-מד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים". אמרו חז"ל (תורת כהנים-כאן) וכי מה נשתייר להם לישראל, שלא נגאלו ולא נמאסו?? והלא כל מתנות טובות שניתנו להם, ניטלו מהם!? מה נשתייר להם? זה ספר תורה!…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מדינת ישראל

וזהו (ויקרא כו,ג-ה,ו) "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.. וישבתם לבטח בארצכם.. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד". מדינת ישראל זאת אומרת שהביטחון והשלום והשקט בישיבת הארץ תלוי אם עַם ישראל מקיים תורה או לא. והנה מדינת ישראל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אשרי מי שהולך עם מחשבות של קדושה

אשרי איש שלא ישכחך. וזהו (ויקרא כו-ג) "אם בחוקותי תלכו". ישנם למדנים העוסקים בסוגיא מסויימת, וכל הזמן חושבים והוגים מסביב הסוגיא, אם בקושיות ותירוצים, אם בסידור השיטות, אם בהעמקת הסברות של החולקים והשיטות, וזה אצלם בבחי' (דברים ו-ז) בשבתך בביתך…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כל הסגולות וכל הברכות נמצאות בתורה | פרשת בחוקותי

פרשת השבוע בחוקותי | ראש ישיבת ברסלב מאיר – מסכם את כל הסגולות לכל הישועות ולכל הברכות בעסק קטן אחד ופשוט שמוטל על כל יהודי… בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בחוקותי. לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מידה כנגד מידה | פרשת בחוקותי

זה כלל גדול בתורה, שהשי"ת מתנהג עמנו בהנהגת מידה כנגד מידה, וכמו שהאדם מתנהג כן מתנהגים עמו, וזו אינדיקציה טובה מאוד להבין מצבים שאדם נתון בהם, וסטירות ועונשים שהוא מקבל. שע"י הכלל הגדול, מסתמא יוכל להניח שע"י שהוא התנהג ככה עם אחרים לכן…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

נשים צדקניות | מעמד האישה בעולמם של חסידי ברסלב

פרשת השבוע ראש ישיבת ברסלב מדבר על מעמד האישה על פי השקפת חסידות ברסלב. ומה ולמה ומאיזה סיבה יזכו הנשים לחיי עולם הבא ? בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי. לכבוד… אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך…

קרא עוד...