פרשת השבוע ילך

פרשת השבוע

ויראת מאלקיך – יראת ה' היא אוצרו

מי האיש אוהב ה' וחרד לדברו... כי יראת ה' היא אוצרו... והיא מקור הברכה...

קרא עוד...